Ekstraordinært årsmøde/planlægning af valgkamp den 21/8 kl 12 på Byskolen i Hillerød

Kære medlem :cherry_blossom:

Vi nærmer os den 21. august, hvor Alternativet i Nordsjælland afholder et ekstraordinært årsmøde på Byskolen, Carlsbergvej 13 i Hillerød for at vælge en ny repræsentant til hovedbestyrelsen, da dette SKAL ske på et årsmøde. Desuden skal vi sætte fart på valgkampen, og vi håber, at du har lyst til at være med. Mødet varar fra kl 12 til 15, og indledes med en fælles frokost. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dig, og det gør du ved at svare på denne mail. Velkommen :slight_smile:

Dagsorden for den formelle del af mødet:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Godkendelse af mødets lovlighed
  5. Godkendelse af dagsorden
  6. Oplæg ved Simon Rigét, som kandiderer til Nordsjællands plads i hovedbestyrelsen (se vedhæftede opstilingsgrundlag) samt spørgsmål
  7. Valghandling
  8. Præsentation af valgresultatet
  9. Eventuelt

Efter denne del af mødet går vi over til at planlægge valgkampen. Organiseringen af denne del præsenteres på mødet.

valg til HB.pdf (107.9 KB)

Kærlig hilsen
Bina Seff
Forperson