Ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde

Indkaldelse til kombineret ekstraordinært årsmøde og opstillingsmøde til Hovedbestyrelsen

Kære medlem af storkredsen!

Du indbydes hermed til kombineret årsmøde og opstillingsmøde for Alternativet i din storkreds. Mødet finder sted torsdag den 25 april 2019 kl. 19.30 på Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 13 i Lillesalen, 7500 Holstebro

Dagsorden vil for årsmøde og opstillingsmøde være følgende

  • Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere

  • Valg af medlem til storkredsbestyrelsen. Ved årsmødet i marts var der desværre kun 4, som stillede op, og vi kunne godt bruge en mere. Vi kan gå op til 7 medlemmer, så hold dig endelig ikke tilbage.

  • Valg af medlem til vedtægtsudvalget for Alternativet fra vores storkreds

  • Valg af medlem til Dialogudvalget for Alternativet fra vores storkreds

  • Valg af Midt- og Vestjyllands repræsentant til Hovedbestyrelsen (Valget er kun i denne periode for et år. Ellers er det normalt to år)

  • Valg af suppleant for Midt- og Vestjyllands repræsentant til Hovedbestyrelsen

Kandidater kan på Alternativets hjemmeside finde beskrivelser af hvad arbejdet til Hovedbestyrelse, dialogudvalg og vedtægtsudvalg indebærer.

Hvis du ønsker at få din begrundelse ud til medlemmerne, hvorfor du stiller op til de pågældende poster kan du senest den 11. april sende dine tanker til:

storkreds.midtvestjylland@alternativet.dk

Efter årsmøde og opstillingsmøde vil der være orientering om den forestående kampagne til Folketingsvalget. Og ikke mindst skal vi høre om de mange ideer, som medlemmerne har til, at vi får et yderst tilfredsstillende resultat til Folketingsvalget og Europaparlamentsvalget.

Mødet forventes afsluttet kl. 21.00. Der vil blive serveret kaffe, the, forfriskninger og frugt

Vi glæder os meget til netop at se dig, og høre på, hvad du har at bidrage med.

Mange grønne midt- vestjydske hilsener

Bestyrelsen for Midt- og Vestjylland

Jens, John, Lars og Børge