Ekstraordinært årsmøde - kom og gør din indflydelse glædende

Kære medlemmer af Alternativet på Nørrebro

Da der har været frafald i bestyrelsen og uklarheder omkring hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, har den nuværende bestyrelse besluttet at indkalde til ekstraordinært årsmøde, dels for at kunne sikre en stor og handlekraftig bestyrelse, dels for at starte på en “frisk” så bestyrelsen kan komme igang med lokalt Å arbejde.

På det ordinære landsmøde i Alternativet, blev der vedtaget et nyt sæt minimumsvedtægter, og der blev opfordret til at tilpasse lokalforeningernes vedtægter til disse i løbet af efteråret.
Vi har derfor kigget vores vedtægter igennem og rettet dem til og fremlægger resultatet til vedtagelse på det ekstraordinære årsmøde.

Af alle disse årsager indkalder vi hermed til ekstraordinært årsmøde d. 23 nov kl. 19.00 på et endnu ukendt sted (som vil blive formidlet til deltagerne og andre interesserede tættere på datoen).

Dagorden for årsmødet er som følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Orientering fra bestyrelsen
  4. Vedtægtsgennemgang og vedtagelse
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Eventuelt

Vi håber meget at I har lyst til at komme og være med til at præge Alternativets arbejde her på Nørrebro den kommende tid, så vi sammen kan skabe et endnu bedre verden at leve i.

Meld gerne din ankomst enten ved at svare på denne mail eller ved at deltage i eventet på facebook: http://bit.ly/2bwhk9N

Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Alternativets byforening på Nørrebro.