Ekstraordinært Årsmøde i Storkreds Sjælland 4. september 2017

Kære alle gæve alternavister!

Vi håber I har haft en dejlig sommerferie og nu er parate til efterårets valgkamp.
Det bliver sejt, når vi kan juble over de kandidater, som vi sikkert får nogle stykker af ind i kommunalbestyrelser og regionsråd. Der ligger en stor opgave foran os, men det bliver formentligt også både sjovt og spændende at få lov til at bidrage med politiske ideer til udviklingen i kommunerne og regionen.

Og midt i det store fokus på lokalforeningernes valgkamp, som får et startskud med Folkemødet på Møn lørdag d. 26. august (se Vision Folkemøde Møn 2017), så rækker vi lige i storkredsbestyrelsen ud efter hjælpende hænder og minder jer om vores ekstraordinære årsmøde, hvor vi skal have suppleret bestyrelsen med 3 nye medlemmer og 2 suppleanter.

Vi begik en stor fejl inden sommerferien ved at lægge mødet lørdag d. 26. august – altså samme dag som Folkemøde Møn. Det var dumt, så nu har vi rykket mødet til en hverdagsaften:

Ekstraordinært Årsmøde mandag d. 4. september kl. 18:00 - 20:100:
i Faxe (VUC Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe)

Indsendelse af opstillingsgrundlag er derfor også rykket til senest 14. august (lidt CV om dig selv og de sager i Alternativet, som du brænder for – samt lidt om hvor du ser dig selv bidrage til storkredsens formål:
“at engagere og organisere medlemmerne, ved at støtte op om og igangsætte lokalforeninger og lokale initiativer, som arbejder hen imod Alternativets formål, samt organisere det politiske arbejde i region Sjælland.”
Mail: Storkredsbestyrelsen

Dagsorden og kandidatgrundlag sendes ud til medlemmerne 21. august.

Vi opfordrer jer kraftigt at komme os til hjælp, idet vi ikke kan klare bestyrelsesarbejdet 2 mennesker alene. Vi lægger ikke skjul på, at der er meget organisatorisk arbejde i bestyrelsen, men vi vil heller ikke skjule, at vi både hygger og snakker gevaldigt godt sammen.

Vi glæder os til at se jer til mødet!

:green_heart: Kærlig grøn hilsen fra Lotte og Ulla