Ekstraordinært årsmøde i Storkreds København

Kære medlemmer i Storkreds København

Vi sender jer her en dagsorden til det ekstraordinære årsmøde d. 4. maj. Samtidigt fremsendes opstillingsgrundlag til valg af den nye bestyrelse og det indkomne forslag til vedtægtsændring.
Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referenter
  3. Behandling af forslag til vedtægtsændring
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Eventuelt

Ændringsforslag af vedtægter
Den afgående bestyrelse (Poul Brandrup, Fabrizio d’Ottone og Lise Smørum) fremsender følgende ændringsforslag, så opstillinger på årsmødet fremover vil være en mulighed:
Tilføjelse til §8 stk.6 Hvis antallet af medlemmer, der har meddelt deres kandidatur til bestyrelsen er mindre end antallet af pladser i bestyrelsen, bortfalder ovenstående krav og kandidatur kan meddeles på mødet.

På gensyn!
Bestyrelsen :seedling:

Tilmelding:

opstillingsgrundlag.pdf (681.1 KB)