Ekstraordinært årsmøde i Storkreds København

Kære medlemmer af Københavns Storkreds

Tak for et godt årsmøde i Storkreds København i går!
(se link til referat nederst)

I forlængelse af mødet bliver vi beklageligvis nødt til at invitere til endnu et årsmøde - ekstraordinært.
Vi har fundet et hul i vores vedtægter, der gør, at det ikke er muligt at stille op til bestyrelsen på selve årsmødet, fordi et opstillingsgrundlag skal være indsendt 4 uger forinden, så det kan sendes ud til medlemmerne senest 2 uger før mødet. Der var flere medlemmer, der bød ind i går med deres interesse for at indgå i den kommende bestyrelse, men ingen havde indsendt opstillingsgrundlag.

Derfor afholder vi et ekstraordinært årsmøde torsdag d.19. maj kl. 17 i Sundholm, Sundholmsvej 8.

Ændringsforslag af vedtægter
I den forbindelse fremsætter den afgående bestyrelse (Poul Brandrup, Fabrizio d’Ottone og Lise Smørum) allerede nu følgende ændringsforslag, så opstillinger på årsmødet fremover vil være en mulighed:

Tilføjelse til §8 stk.6 Hvis antallet af medlemmer, der har meddelt deres kandidatur til bestyrelsen er mindre end antallet af pladser i bestyrelsen, bortfalder ovenstående krav og kandidatur kan meddeles på mødet.

Jeres opstillingsgrundlag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 20. april 2022. Skriv til storkreds.kbh@alternativet.dk

Grønne hilsner
Bestyrelsen

Referat af Storkreds København - Årsmøde og Opstillingsmøde april 2022