Ekstraordinært årsmøde i Randers afdelingen

Kære medlemmer af Alternativet Randers.

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde
søndag, den 22. september kl. 15.00 hos Nynne, Guldregnvej 20, Randers NØ

Det ekstraordinære årsmøde begrundes i, at det ikke i foråret var nok medlemmer til at danne en bestyrelsen. Det tyder på, at det nu skulle være muligt, og der vil være plads til flere.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af vedtægtsændringer
  4. Godkendelse af Regnskab for 2018
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt.

Har du lyst til at stille op til bestyrelsen skal du meddele dit kandidatur til bestyrelsen på randers@alternativet.dk senest 2 uger før årsmødet

Alternativet Randers