Ekstraordinært Årsmøde i Alternativet Odense - suppleringsvalg

Kære medlem af Lokalforeningen i Odense.

Du indkaldes hermed til ekstraordinært Årsmøde i Alternativet Odense.
Mødet afholdes torsdag den 17. august 2017 fra kl. 19-21 i vores lokaler i Nørregade 71, 2. tv.

Grunden til dette ekstraordinære Årsmøde er, at vi er ved at løbe tør for medlemmer i Lokalforeningens Tillidsgruppe (bestyrelsen).
Vi er normalt syv faste medlemmer og to suppleanter i Tillidsgruppen (TG).
Et af vores faste medlemmer er i den glædelige situation, at hun har fået en ph.d. stilling og i længere perioder er udenlands og derfor ikke længere ønsker at fortsætte i TG.
Vores to suppleanter er begge byrådskandidater og har ikke mulighed for at afse mere tid til bestyrelsesarbejdet.

TG ønsker derfor at afholde et suppleringsvalg, så vi kan fortsætte det gode arbejde for fuld styrke i dette valgår.

Har du lyst og mod til at give dig i kast med bestyrelsesarbejdet i Alternativet, så mød op den 17.8.

Send gerne en meget kortfattet beskrivelse af hvem du er og hvad du brænder for, politisk, menneskeligt og hvordan du forestiller dig den alternative bevægelse i Odense.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og referent
Hvad indebærer bestyrelsesarbejdet ved Peer og Gunvor.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter
Eventuelt.

Glade og forventningsfulde sommerhilsner :sunny:
På Tillidsgruppens vegne
Peer Locher
Forperson

2 Synes om