Ekstraordinært årsmøde i Alternativet Nørrebro den 23. November

Kære medlem af Alternativet på Nørrebro

På onsdag den 23. November afholder vi ekstraordinært årsmøde, da flere bestyrelsesmedlemmer er trådt tilbage, heraf en enkelt med en delt post. Mindst 1 og op til 3 bestyrelsesposter, samt op til 3 suppleantposter er klar til at blive besat på onsdag, vi har nemlig, i vores vedtægter, en regel om at skulle have mellem 5 og 7 medlemmer i bestyrelsen – lige nu har vi 4.

Er der derfor nogen, der har lyst til at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet i Alternativet, skal man klart overveje om det ikke kunne være noget for én at være med på Nørrebro!

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Beretning om bestyrelsesarbejdet ved Theis og Mads
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter
  5. Eventuelt.

Arrangementet afholdes i lokale 104 hos Verdens Kultur Centret på Nørrealle 7. Vi mødes kl. 19 og regner med at tage hjem ved 21-tiden! Vi skal hygge os!

Der er naturligvis også en facebookbegivenhed, som kan findes her:

Vi glæder os til at se jer!

Bedste hilsner,
Bestyrelsen – Alternativet Nørrebro