Ekstraordinært Årsmøde i Alternativet Aarhus 18. juni 2019

Kære alternativist

Alternativet Aarhus indkalder til ekstraordinært årsmøde tirsdag den 18. juni kl. 18.30-21.00 i vores lokaler på Jægergårdsgade 164A, 1., 8000 Aarhus C.

På dette møde skal vi bl.a. stemme om et nyt vedtægtsforslag, godkende endeligt regnskab samt vælge bestyrelsesmedlemmer.

Medlemsforslag, der skal tages op på det ekstraordinære årsmøde sendes til aarhus@alternativet.dk senest tirsdag den 4. juni.

Opstilling til bestyrelse med opstillingsgrundlag sendes til aarhus@alternativet.dk senest tirsdag den 4. juni.

Opstillingsgrundlaget kan fx indeholde en kort beskrivelse af dig og dine erfaringer og din motivation for at stille op. Der må meget gerne være billede på.

Program og materiale til dagen sendes ud senest tirsdag den 11. juni.

Kontakt

Tenna Schaldemose - tenna.schaldemose@gmail.com

Bodil Burian - bb@burian.dk

Vi glæder os til at se jer til en god dag!