Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling


Den nykonstituerede bestyrelse har været igennem en række misforståelser og kommunikationsproblemer, og som følge heraf har næstforperson Gaba valgt at træde ud af bestyrelsen hvorfor den opløses.
Derudover skal vores nuværende lokalvedtægter opdateres ift de minimumsvedtægter som blev vedtaget på årsmødet i Odense 28. maj.

Derfor indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 10. august kl. 18-20 i Colourlove Vordingborg - Aarsleffgade 7, 4760 Vordingborg.

Dagsordenen bliver som følger:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Opdatering af vedtægterne ift minimumsvedtægter
  3. Valg af ny bestyrelse

Som medlem er du velkommen til at stille op til bestyrelsen. Grundet vores endnu ikke opdaterede vedtægter behøver du faktisk ikke meddele dit kandidatur på forhånd, men er velkommen til at stille op på dagen.

Vi bruger mindst mulig energi på denne vigtige opgave, fordi vi hellere vil bruge tid, energi og gejst på Folkemøde Møn, Ungenetværket, Tværpolitisk Debatforum, politiske laboratorier og alt det andet der er under opsejling.

NB: Onsdagsmøderne går på sommerferie i hele juli måned, og starter op igen 24. august! :sunny:

NBNB: Der vil være rawkage på generalforsamlingen - rygtet siger at den blev revet væk på sidste generalforsamling! :cake:

Vel mødt!
De bedste hilsner

Oliver Nani

FORPERSON
Alternativet / Lokalkreds Vordingborg
TLF +45 415 888 60
MAIL Vordingborg@Alternativet.dk