Ekstraordinær generalforsamling - Lokalforeningens fremtid

Kære medlem af Alternativet

Alternativet på Frederiksberg vil gerne invitere dig til ekstraordinær generalforsamling

Dato: Torsdag den 24. september kl. 19.00 – 21.00
Sted: Frederiksberg Hovedbibliotek, Medborgersalen, Falkoner Plads 3

Udover den faste dagsorden byder aftenen program også på både optræden af musik og komponist Jan Rørdam , lækre snacks og lidt til ganen for at fejre 5 gode år på Frederiksberg.

Kom og deltag og vær med til at bestemme, om vi skal have endnu 5 gode år som garanti for grøn politik på Frederiksberg.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Orientering om den seneste udvikling i Alternativet på Frederiksberg v/fungerende forperson Ali Maktabi.

 4. Orientering om arbejdet i kommunalbestyrelsen v/Mette Kaasfeldt Bram

 5. Alternativets rolle i dansk politik v/politisk leder Josefine Fock

 6. Lokalafdelingens fremtid. Medlemmer af Alternativet på Frederiksberg skal beslutte, om foreningen fortsat skal eksistere eller nedlægges. Hvis flertallet - 2/3 af de fremmødte medlemmer - beslutter, at Alternativet på Frederiksberg skal fortsætte, gås der videre til pkt. 8 på dagsordenen. Hvis der ikke er et sådant flertal, opløses foreningen ifølge vedtægterne.

 7. Valg til bestyrelsen

 • Valg af forperson

 • Valg af næstforperson

 • Valg af kasserer

 • Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

 • Valg af 2 suppleanter.

 1. Hvis flertallet - 2/3 af de fremmødte medlemmer - beslutter, at Alternativet på Frederiksberg ikke skal fortsætte, træder § 19 i vedtægterne for Alternativet på Frederiksberg i kraft: Stk. 2: Ved opløsning overføres en eventuel formue til Alternativet, såfremt landsforeningen endnu eksisterer. Ellers overføres midlerne til velgørende formål inden for Alternativets formål.

 2. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Ali Maktabi