Ekstraordinær årsmøde og opstillingsmøde

Indkaldelse til Ekstraordinær årsmøde og opstillingsmøde.

Hermed indkaldelse til opstillingsmøde til Kommunalvalget 2017 og Ekstraordinær Årsmøde.
Sønderborg Bibliotek 30. januar 2017, kl. 19.00. Lokale 3-4 (indgang i gavlen fra Hilmer Finsensgade).

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse
  a. Præsentation af kandidater
  b. debat med kandidater
  c. valg
 4. Indkomne forslag
 5. evt.

Medlemmer, der ønsker at stille op skal senest den 23/1 indsende opstillingsgrundlag til formanden.

Er du interesseret i at stille op, så kontakt formanden Karsten Fyhn (karsten.fyhn@alternativet.dk, Tlf. 23461426) for yderligere oplysninger.

Medlemsmøde

Den 5. januar 2017 klokken 19:00 - 21:00, Sønderborg Bibliotek, lokale 7 (kælder)

Som forberedelse til opstillingsmødet den 30/1 holder vi et medlemsmøde den 5/1, hvor vi gerne vil møde kandidater til kommunalvalget, og hvor vi vil oprette et kommunalpolitisk udvalg og et aktivitetsudvalg.

Er du interesseret i at være kandidat til kommunalvalget, så må du gerne møde op denne dag, hvor du kan få svar på evt. spørgsmål og møde andre alternativister.

De to udvalg, som vi gerne vil oprette, afspejler at alternativet har (mindst) to grene, en politisk gren og en aktivistisk gren.

Kommunalpolitisk udvalg er et udvalg, der skal bestå af kandidater til kommunalvalget samt frivillige, der vil være med til at støtte op om kandidaterne i det politiske arbejde. Blandt andet skal udvalget se på muligheder for at påvirke lokalpolitiken i Sønderborg og finde lokale mærkesager.

Aktivitetesudvalget er et udvalg, der skal stå for at arrange forskellige aktiviteter som f.eks. deltagelse i kulturnat, sommerfest og andre arrangementer og aktivisme samt ikke mindst valgkamp. Der skal nok vælges en koordinationsgruppe samt laves en liste af frivillige, der gerne vil give praktisk hjælp til forskellinge aktiviteter.

Er du interesseret i at være med i et af disse udvalg, så mød op, eller, hvis du ikke kan komme denne dag, så giv besked til undertegnede.

Med venlig hilsen
Karsten Fyhn
Formand, Alternativet Sønderborg