Ekstra generalforsamling onsdag kl 19.00

REMINDER
Dagsorden til ekstraordinært Årsmøde (generalforsamling) i Alternativet Thy-Mors

onsdag den 28. februar 2018, kl. 19.00.

Årsmødet finder i lokale 1 på 1. sal i Plantagehuset i Thisted

(Formålet med den ekstra generalforsamling er at få valgt flere medlemmer til bestyrelse med mere. Som sædvanligt vil der også blive indkaldt til en ordinær generalforsamling i juni.)

Dagsorden:

1.Valg af dirigent.

  1. Valg af stemmetællere og referent(er).

  2. Orientering om arbejdet i kommunalbestyrelsen ved Joachim

  3. Orientering om skyggeudvalg.

  4. Orientering om udvikling af Alternativets lokalpolitik.

  5. Valg af bestyrelse. Se note a)

  6. Indstilling af nordjyske medlemmer til Alternativets landsdækkende organer (Politisk Forum (POFO), Ombudsråd og Konfliktmæglingsråd). Se note b)

  7. Indstilling af medlem til kandidatudvalget i Storkreds Nordjylland

  8. Indstilling af folketingskandidat til storkredsens opstillingsmøde. Se note b)

  9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Aase Stjerne Hansen
forperson

Noter:
a) Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen, så forventer vi, at du giver en kort præsentation af dig selv og dit engagement i bestyrelsen.
I oprindelige indkaldelse den 11. januar bad vi også om opstillingsgrundlag for kandidaterne.
For sikre en mere smidig afvikling af valget til bestyrelsen skrev vi den 5. februar, at det er tilstrækkeligt at præsentere sig mundtligt på generalforsamlingen.
Hvis du har skrevet et opstillingsgrundlag eller lignende, så er du naturligvis velkommen til at medbringe dette på generalforsamlingen.

b) Det er storkredsen, der medio marts 2018 foretager de endelig valg af folketingskandidater, til Konfliktmæglingsråd samt den endelige indstilling til Ombudsrådet.

Bemærk, at storkredsen har en tidsfrist på 4 uger, og at kandidatgrundlag mv. vil blive udsendt primo marts.

Tilsvarende foretager storkredsen de endelige valg til Politisk Forum (POFO). Her oplyser storkredsen, at det stadigt er muligt at melde sig som kandidat til POFO.

1 Synes om