Ekstaordinært Årsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Alternativet Lyngby Taarbæk.

2. september 2021 kl. 17:00 – 17:30. Albertslund Rådhus, Byrådssalen og forhallen, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund.

Mødet holdes umiddelbart før valg af FT-kandidater i Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS)

Kære medlemmer af Alternativet Lyngby Taarbæk (ALB).

Da der ikke har været afholdt rettidigt årsmøde og bestyrelsen i ALB ikke ønsker at fortsætte, indkalder bestyrelsen i Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS), jævnfør minimumsvedtægter for Kommuneforeninger, til ekstraordinært årsmøde med henblik på at få afklaret foreningens fremtid.
Stemmeret årsmødet har medlemmer af Alternativet bosiddende i Lyngby Taarbæk Kommune, som senest 90 dage inden årsmødet har indbetalt kontingent.

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent
  3. Orientering om status for lokalforeningen ALB.
  4. Afstemning om kommuneforeningen Alternativet Lyngby Taarbæks fremtid.
    Bestyrelsen for KOS foreslår nedlæggelse af kommuneforeningen. Den nuværende bestyrelse bakker op om forslaget. Se forslag nedenfor.
    Ønsker nogen at videreføre foreningen, skal der indsendes forslag med opstilling af kandidater til ny bestyrelse. Vedtages et indsendt forslag om videreførelse og valg af bestyrelse, bortfalder forslag om nedlæggelse.

Såfremt der ikke indsendes forslag om videreførelse, betragtes forslag om nedlæggelse af foreningen for enstemmigt vedtaget.

Eventuelt

Evt. forslag fra medlemmer om opretholdelse af forening indsendes til storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk senest d. 18. september og udsendes af KOS til medlemmerne senest d. 19.september.

Bestyrelsen i KOS’ forslag om nedlæggelse af foreningen Alternativet Lyngby Taarbæk.

Foreningen Alternativet Lyngby Taarbæk (CVR 37644935) nedlægges. Indestående på ALB’s konto i Merkurbank er overført til KOS konto i Merkurbank, konto nr. 8401 1287459. Såfremt forslag om nedlæggelse af forening vedtages, kan de overførte midler, hvis der opstilles kandidater til kommunalvalg, eller der oprettes en aktivgruppe i Lyngby Taarbæk, af KOS bestyrelse øremærkes til brug af disse, og ellers kan midlerne, bortset fra kommunale partistøttemidler, anvendes af KOS bestyrelse til politiske aktiviteter i hele storkredsforeningens område.

De bedste hilsener

Bestyrelsen KOS

Anders, Jesper, Johnny, Thomas og Irina