Ejerskab i Ny Politisk Kultur - weekendseminar

Gammel politisk kultur
Vi har ordsprog som illustrerer nogen af mekanismerne i den gamle politiske kultur, som vi gerne vil væk fra. For eksempel ”at lægge hinanden noget i skoene”, ”at kaste med sten, selvom vi bor i et glashus”, og ”at se splinten i den andens øje, men ikke bjælken i dit eget”.

Vi tænker, at mange kan nikke genkendende til, at vi i højere grad tillægger andre disse ordsprog, selvom vi kender det fra os selv. For eksempel når vi er pressede, står med ryggen mod en mur, når vi føler os ramt eller trådt på, eller når vrede har hobet sig op.

I vores overbevisninger om hvordan virkeligheden ser ud, hvad vi finder sandt og meget vigtigt, kan vores evne til at høre, interessere sig for og respektere den andens version af virkeligheden være begrænset.

Ny Politisk Kultur
Med Ny Politisk Kultur, vil vi gerne, at samtaler og samarbejder bliver nemmere for alle at deltage i, hvor der er plads til både enighed og uenighed på tværs af forskelle mellem os, at vi bliver endnu bedre til være åbne, ærlige, respektfulde og lyttende.

Selvom vi vil en ny politisk kultur, og vores partis værdier og debatdogmer giver de fleste af os en god følelse i maven, er det tydeligt fra blandt andet workshops, på møder og på nettet, at det er lettere sagt end gjort.

Vi oplever en stor interesse for og et ønske fra mange om at få større personligt ejerskab i værdierne og debatdogmerne, at det bliver lettere at være dem, at de kommer til at sidde mere på rygmarven, ikke mindst i de situationer hvor det ellers er sværest.

Ejerskab i Ny Politisk Kultur
Målet for weekendseminariet Ejerskab i Ny Politisk Kultur er at udvikle, integrere og øge deltagernes personlige ejerskab i Alternativets værdier og debatdogmer med afsæt i den enkeltes forståelse af og erfaringer med at være og praktisere dem.

Det er to dages øvelser med personlig fordybelse og refleksion, der tager afsæt i blandt andet Teori U, Meditation og Mindfulness og i forskellige kognitive, systemiske og relationelle tilgange, som vi har gode erfaringer med.

Vi planlægger et weekendseminar tre forskellige steder i landet. For at sikre det lever videre, hvis interessen og behovet fortsat er der, planlægger vi et trænerseminar, hvor deltagerne bliver klædt på til selv at afholde Ejerskab i Politisk Kultur seminarer.

De bedste hilsner fra
Lene Bredahl og Janni Pippilotta

Kontakt og yderligere information: janni.pippilotta@alternativet.dk

2 Likes