Efterforskning af mulige folketingskandidater i Vestjyllands Storkreds

Kære medlem af Alternativet Vestjylland,

Lige nu er medier og partimøder fyldt med rygter om et snart kommende folketingsvalg.

Lige i øjeblikket har vi (storkredsbestyrelsen i Vestjylland) to super velegnede kandidater (René Gade og Jørn Trabjerg Pedersen) som er valgt til at stille op igen.

Men vi vil gerne høre om der er andre i Vestjylland som har overvejet at tage dette skridt i deres politiske engagement, og stille op som folketingsaspirant med den mulighed at blive valgt som officiel folketingskandidat. Vi vil gerne danne os et overblik over hvor mange og hvem der ønsker at stille op.

Følgende regler er gældende:

Vedkommende

  • skal have været medlem af Alternativet en minimum af 3 måneder ved opstillingsmødet
  • må ikke være medlem af andre politiske partier
  • skal have stemmeret i Danmark (over 18 år, dansk statsborger med bopæl i Danmark, myndig)

Rent praktisk skal du være klar til at deltage i et opstillingsmøde og bliver du valgt kan det gå stærkt – så du skal have tid afsat til det.

At være folketingskandidat er krævende og forpligtende. Dette dokument her hjælper med nogle overvejelser mht. at være folketingskandidat: Folketingskandidatgrundlag.docx (45.9 KB). Hvis du har spørgsmål ang. hvordan det er at være i folketinget, så har René Gade tilbudt at man må gerne kontakte ham - helst via SMS, så ringer han tilbage: 6162 4656.

Hvis du er interesseret, så send venligst en ansøgning til forperson Anna Pattis (anna.pattis@alternativet.dk), hvori du beskriver:

  1. Intro: Hvem du er (navn, adresse, kort beskrivelse af dig selv)
  2. Hvorfor har du valgt at stille op som kandidat for Alternativet?
  3. Nævn den ting i partiprogrammet, der betyder mest for dig?
  4. Hvilke erfaringer tager du med dig ind i dit nye politiske liv som kandidat for Alternativet?
  5. Hvor finder du din politiske inspiration?
  6. Hvad beskæftiger du dig med ud over Alternativet?
  7. Hvor og hvornår er du født – og hvad betyder det for dig?

Derudover bedes du vedhæfte et opdateret CV som giver os mulighed for at få et godt indtryk af dig.
Alt gerne så snart som mulig.

Efter vi har fået ansøgningen fra dig, så danner vi os den overblik og kalder ind til et opstillingsmøde.

Vi glæder os at høre fra dig og at få din ansøgning.

Mvh
Storkredsbestyrelse Vestjylland