Efter årsmøde: Lokalforening Frederiksberg overgår til storkredsen

trae_unsplash


På årsmødet onsdag 20. april blev det vedtaget, at lokalforeningen her på Frederiksberg nu overgår til storkredsen for København. Det skyldes, at ingen nye kræfter meldte sig til bestyrelsesarbejdet og at den siddende bestyrelse vurderer, at partiet står stærkere ved at samle kræfterne om at formidle de gode budskaber.


REFERAT AF MØDET ONSDAG 20. APRIL 2022:

  1. Mette Bram leverede årsberetningen, som handlede om både budgetforlig og naturligvis kommunalvalget, hvor vi desværre ikke fik fornyet vores ene mandat.
  2. Årsregnskabet for 2021 blev godkendt.
  3. Valg til bestyrelse: Ingen nye kandidater og dermed ingen til at køre lokalforeningen videre. I forlængelse af dette stemte den fremmødte forsamling alle for at nedlægge foreningen og overgå til storkredsen.
  4. Ingen emner til eventuelt.

Hvad så nu?

  • De fire afgående bestyrelsesmedlemmer er lige så grønne og håbefulde på Alternativets vegne, som de altid har været. Vi kan nu deltage i storkredsens arrangementer i stedet for.

  • Mette Bram er desuden kandidat til det folketingsvalg, der kommer senest juni 2023.

  • Vi kan også stadigvæk stille op til Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg i 2025; organisatorisk vil det blot være under storkredsen - ved mindre lokalforeningen er genopstået til den tid selvfølgelig.

  • Foreningens beskedne økonomiske overskud overgår naturligvis til storkredsen.


Tak for denne gang. Og vi ses! :green_heart: :slightly_smiling_face: :green_heart:

Jonas, Mette, Annedorthe, Maria og Torben