Dyrevelfærdsudspil2

2/2: Kommunikation om dyrevelfærdsudspillet. Tak for en masse gode opslag i den seneste uge fra Alternativets hovedside. Der er godt nok kommet mange :blush:. Det tror jeg er meget godt, for den almindelige facebook-/twitter-/instagram-bruger ser jo kun en brøkdel af de opslag, som deles fra sider, som man følger. Men når dyrevelfærds-/dyrerettigheds-opslag på fx facebook kan køre så massivt og med den kadence, som de gør, og har gjort den senere tid, ja så kunne det være fedt, hvis der også blev plads et enkelt lille bitte opslag fra Alternativets hovedside®, som forholder sig til en af vores store sager her i hele midt- og vestjylland: Hærvejsmotorvejen. Det ville være godt med en lille håndsrækning på et emne, hvor vi faktisk lokalt har noget issue-ownership. Vores opfordring det sidste 1½-årstid til lidt fokus på dette emne har hidtil været forgæves (emnet betegnet for smalt og lokalt), men nu er opfordringen så fremsat offentligt, og håbet er som bekendt lysegrønt.
SÅ nogle generelle betragtninger omkring kommunikationen: Jeg synes indimellem, at kommunikationen i ordvalg og terminologi har været noget aggressiv, og i forlængelse af mit tidligere opslag (politisk/værdimæssig afklaring), så ville jeg gerne have lidt mere fokus på, hvad det så er vi som parti forestiller os skal ske med fx dansk landbrug i stedet for det blame-game, som en del af opslagene bærer meget præg af. Læg eksempelvis mærke til, at Franciska i sin JP-kronik i slutningen af maj ønsker at afkræfte at Å hader landbruget. Tvært imod skriver hun, at vi i Alternativet elsker landbruget og derfor ønsker at det skal overleve den nødvendige grønne omstilling. Jeg kunne ikke være mere enig, for med dialog og respekt kommer man længst. Men jeg har rent faktisk svært ved at se denne kærlighed til landbruget i de opslag som har kørt den senere tid. Fx i sætningen ”Alligevel har vi valgt, at alle orner skal have revet testiklerne ud”.


Det er godt nok en vild sætning med et parti som der afsender, der ellers ved festlige lejligheder hylder dialog og ny politisk kultur. Og så er det simpelthen ikke sandt, at alle grise kastreres (Linda og Kurts gør fx ikke). Derudover er det ikke en særlig præcis beskrivelse af, hvad der foregår i staldene under en kastration (hvor forfærdelig den praksis end er, så bliver de altså ikke revet ud)– men vigtigst af alt, så er det ikke særlig konstruktiv eller fremadrettet kommunikation. Se fx hvad Linda (ja igen – Linda fra Sevel Øko) svarer i samme kommentarfelt: Hun foreslår, at kød med ornelugt bruges i pølser. Det er vel en løsning og en meget mere konstruktiv tilgang til bl.a. Jefs helt legitime spørgsmål? (Med mindre man selvfølgelig slet ikke ønsker animalsk produktion overhovedet?). Derudover, så hæfter jeg mig til et begreb som dyrelandbruget. Hvad menes egentlig med det? Giver det overhovedet mening at skære alle over en kam? Så vidt jeg kan se, er de to eneste andre organisationer, der bruger dette begreb, Veganerpartiet og Anima. Jeg tænker, at vi er bedst tjent med at bruge begreber som fx konventionelt landbrug, svinefabrikker eller industrilandbrug, så der er er rum for, at nogle former for dyrehold i landbruget er ok. Den mulighed lukker man ligesom af for, hvis man taler om ”dyrelandbruget” i bestemt form. Det virker i mine ører unuanceret og fremmedgørende, og så lægger begrebet op til en mærkelig og ikke særlig virkelighedstro opdeling i ”dyrelandbrug” og ”plantelandbrug”, for sådan en opdeling eksisterer i praksis stort set ikke… Fx er dyrehold ofte en helt uundværlig del af det regenerative landbrug, som vi jo ellers i høj grad hylder i Alternativet. Men det kan man altså ikke entydigt placere under kategorier som ”dyrelandbrug” eller ”plantelandbrug”, men industrielt eller konventionelt landbrug er det i hvert fald ikke. Men jeg synes da det kunne være interessant med indsigt i de overvejelser der ligger bag kampagnen og tonen i den?

4 Likes

Ja, følelser er på spil - pyt!

Når alt kommer til alt, så er det handling, der gør forskellen!
Godt du skriver, Stine!

Ja, det kunne være virkelig godt med realiteter!