Dyrevelfærd burhønseæg (torturæg)

Jeg ved godt dette er et kæmpe emne og at vores grundlæggende natur/verdenssyn langt hen af vejen garantere en bedre dyrevelfærd, men jeg føler der er et endog meget stort behov for, at vi står betydeligt skarpere netop her, flere venner som stemte bla. df, gav udtryk for at, det kunne have fået dem til at overveje Å såfremt vi havde haft en skarpere profil på dyrevelfærd, dette kan umuligt stride med den overordnede alternative politik og df skal jo bruge nogle mandater før eller siden :smile:

Det var så det mere realpolitiske perspektiv kan man vel sige. Nu det alvorlige, startede debat på FB her med nedenstående indlæg og der kom et genialt forslag om bileder af forholdene på bakkerne, ja på smøger virker de ikke, men her har man heller ikke muligheden for at vælge en bedre pakke uden, det er en kæmpe forskel, alene når fru jensen tager bakken med biled og barnet ved siden af spørger, mor
hvorfor tager damen de ulækre æg, så tro jeg sgu fru jensen bliver så
flov at hun næste gang tager de rigtige.

kom med din mening, det kan ikke være rigtigt vi har visioner om at være empatiske og så ikke kan kæmpe så lille en kamp, for en af naturens ressourcer og df har dyrevelfærd højt, det nu vi skal vise vi er politikere, ja meget lille skridt men i den rigtige retning :slight_smile:

Indlæg:
Hvordan kan vi hurtigst muligt få fjernet burhønseæg fra hylderne og hønsene fra burene.

Det er ikke en diskussion om hvad der er bedste løsning for hønen, selvom dette selvfølgelig er det overordnede mål og jeg ved vi er mange med visioner på dette område
:slight_smile:
men lad os starte med at se på nogle realistiske tiltag, som i det mindste er bedre end de helt uacceptable forhold man udsætter dem for.

Min første indskydelse er, hvorfor pokker forbyder man dem ikke bare, og lader alternative æg stille og roligt fylde gabet efter burhønseæg, men ved jo også godt der hænger et par menneske skæbner og dingler hvis man lige cutter.

Jeg efterlyser altså nogle ideer/synspunkter hvordan vi, med de forhåndenværende midler for sat en hurtig stopper for det vanvid, uden at ødelægge for meget for for mange

2 Synes om

Min første indskydelse er , hvorfor køber man dem?

Jeg køber aldrig æg, der er lagt af burhøns.

Jeg køber de lidt dyrere økologiske æg, selv om de høns vist kun har det en tand bedre end burhønsene.

Hvis alle gjorde det, altså undlod at købe burhønseæg, ville der vel ikke være marked for burhønseæg.

Men det er sikkert en stor forsimpling et eller andet sted. Og det var også bare min første indskydelse.

2 Synes om

Netop håbet at billederne, kan få de sidste til at stoppe med at købe dem, så helt væk fra hylderne, uden direkte påbud :slight_smile:

1 Synes om

Jeg har spurgt dyreværnsforeningen Anima, om de havde nogle input til emnet, da jeg ved, at de har arbejdet rigtigt meget med dette. De giver dette svar, som jeg har fået lov til at viderebringe:

"I Anima arbejder vi for at hjælpe burhønsene på flere måder. Som du ved, er problemet med buræg jo desværre stort, men der er heldigvis også mange forskellige ting, man kan gøre for at hjælpe hønsene.

Først og fremmest kører vi kampagner imod buræg i forarbejdede fødevarer. Mange forbrugere er nemlig ikke opmærksomme på, at fx kager og færdigretter typisk indeholder buræg, så det gør en stor forskel for hønsene, hvis man kan få fødevareproducenter til at droppe buræg. Senest har vi fået kageproducenten Mette Munk til at droppe buræg OG skrabeæg, og vi arbejder hele tiden på at få flere virksomheder til at gå i samme dyrevenlige retning.

For det andet arbejder vi med problemet politisk. Vi har bl.a. siddet i en arbejdsgruppe i Fødevareministeriet, der skulle se på muligheden for at rykke dansk ægproduktion væk fra buræg. Her foreslog vi blandt andet en mærkningsordning, så alle produkter med buræg bliver mærket. På den måde vil det være let for forbrugere at spotte varer med buræg og undgå dem, og det vil uden tvivl betyde, at flere fødevareproducenter vil bevæge sig væk fra buræg. Om vores forslag bliver en realitet er op til den kommende fødevareminister, og vi vil selvfølgelig arbejde alt, hvad vi kan, for at det bliver ført ud i livet.

For det tredje redder vi gennem vores redningstjeneste Frie Vinger burhøns, der ellers skulle have været slået ihjel. På den måde kan vi dokumentere danske burhøners skader samtidig med, at de konkrete burhøns, der reddes, gør det lettere for mange at forholde sig til problemerne omkring buræg.

Vi oplever heldigvis, at flere og flere bliver bevidste om problemerne med buræg, og salget af buræg er heldigvis også faldende. Vi stopper naturligvis først vores arbejde for burhønsene, når andelen af solgte buræg er 0%

Mvh. Anima"

Synes, at det ville være fint, hvis Alternativet kunne støtte op om Animas forslag med en mærkningsordning, så alle produkter med buræg skal mærkes. Jeg ved også, at mange er ærgerlige over, at det ikke fremgår af en vare, om produktet indeholder buræg. Man ved jo så ikke, om man støtter dyremishandling af den værste slags. Der skal åbenbart lægges pres på den kommende fødevareminister, da forslaget allerede ligger der.
Jeg kunne så også ønske mig andre tiltag.

2 Synes om

Har også lige nogle svar fra en dyregruppe, hvor jeg har spurgt.

“En kampagne, der kører i en periode, med billeder af de forhold, burhønsene lever under - billeder, der skal findes ved siden af buræggene, i køledisken …”

“Kort og kontant. …få nedsat pris på æggene og kyllingerne. Folk går efter pris”

“Skrabeæg kan ligeså godt forbydes i samme hug.”

Ja, jeg er enig i, at skrabeæg bør udryddes ligesom buræggene, da der her skulle ligge en ligeså slem dyremishandling bag som ved buræggene, hvis ikke værre. Så måske ville det være nemmere at afmærke produkter med øk. æg.
De øvrige forslag synes jeg også er gode, hvis det på nogen måde kan gennemføres, men håber, at der vil blive arbejdet videre med emnet i en af de politiske grupper.

2 Synes om

Helt korrekt penge er jo desværre, gud i dag, men tror det er svære at få prisen op, end en mærknings ordning, hvis vi ser realpolitisk på det, producenten vil påberåbe sig alt omkring skævvridning og lige markedsvilkår, samt at de bliver forfordelt, med mærknings påbud (helst billeder) på alle typer æg, af produktionsforholdene kan de ikke rigtigt sige noget J

Fra: Birte Lambjerggaard [mailto:webmaster@alternativet.dk]
Sendt: 24. juni 2015 00:36
Til: mvo@onlinebizz.dk
Emne: [Alternativet Dialog] [Politikudvikling/Fødevarer, Landbrug & Fiskeri] Dyrevelfærd burhønseæg (torturæg)

http://dialog.alternativet.dk/letter_avatar/birte/45/5_fcf819f9b3791cb8c87edf29c8984f83.png

http://dialog.alternativet.dk/users/birte Birte http://dialog.alternativet.dk/users/birte Birte Lambjerggaard
June 23

Har også lige nogle svar fra en dyregruppe, hvor jeg har spurgt.

“En kampagne, der kører i en periode, med billeder af de forhold, burhønsene lever under - billeder, der skal findes ved siden af buræggene, i køledisken …”

“Kort og kontant. …få nedsat pris på æggene og kyllingerne. Folk går efter pris”

“Skrabeæg kan ligeså godt forbydes i samme hug.”

Ja, jeg er enig i, at skrabeæg bør udryddes ligesom buræggene, da der her skulle ligge en ligeså slem dyremishandling bag som ved buræggene, hvis ikke værre. Så måske ville det være nemmere at afmærke produkter med øk. æg.
De øvrige forslag synes jeg også er gode, hvis det på nogen måde kan gennemføres, men håber, at der vil blive arbejdet videre med emnet i en af de politiske grupper.

1 Synes om

Jeg tror ikke på det vil virke at skamme folk til at købe økologiske æg.

Hvis Å står op for et decideret lovforslag om at forbyde buræg og skrabeæg, vil det ligeledes give anlæg til at mediedrama og alt for let madding til modstandere at vores eksisterende politikker. Anmærkningen om hvad for nogle æg der er brug i færdigbag er måske vejen, det skal blot foregå hele vejen så det ikke kun er mærket om der er bur- eller skrabeæg men også hvis det er økologiske æg eller anden slags. Som tidligere nævnt dog, kan det hurtigt udvikle sig til en sag om skævvridning af konkurrence og markedsvilkår og alt det pjat.

Jeg tror det der skal satses på, for at undgå at blive stemplet som bedre-vidende eller ligefrem totalitært, er at arbejde for en holdningsændring gennem faktuel debat og påpege vigtigheden af dyrerettigheder, uden at være moralsk prædikende eller anklagende. Økologiske æg smager også bedre! Det med billeder på æggebakkerne kan fører samme sager med sig som førnævnt, så jeg er dog ikke helt klar på hvordan denne holdningsændring skal fremkomme.

I bund og grund er det dog værd at huske på at det er nogle rigtige menneskers levevej vi taler om at forbyde ved lov, hvilket jeg synes giver en lidt dårlig smag i munden, uanset hvordan de behandler høns. Først og fremmest er vi vel et parti for mennesker såvel som for naturen og dets indbyggere. Hvorfor ikke arbejde for at producenter af skrabeæg og buræg omlægger deres produktion til økologisk brug? Kan man tage økonomiske incitamenter i brug? Jeg synes det er værd at overveje - start ved roden i stedet for at gribe efter bladene.

1 Synes om

Der skulle jo billeder på alle, gode som dårlige, åbenhed og så er det jo op til forbrugerne, ingen kan sige skævvridning og jeg frygter for vores andre produktionsdyr, det er immervæk længe med buræg , uden det helt store er sket og det er jo ikke mindre problemer vi stor overfor, i fremtiden.

2 Synes om

Jeg tror så slet ikke på en holdningsændring gennem faktuel debat, selvfølgelig vil det nytte noget, men slet ikke nok, og det vil gå alt for langsomt, mens dyrene lider hver dag. Dyrenes lidelser er for mig det vigtigste, og som et parti med værdien empati burde det være også være vigtigt for Alternativet.
Jeg har debatteret rigtigt meget forskellige steder omkring spørgsmålet buræg eller ej og erfaringen er, at der altid er nogle, der vil vælge det billigste, hvor man har undskyldninger om, hvorfor man ikke har råd.

Forslaget fra Anima med mærkning af alle produkter, der indeholder æg, synes jeg er god, en sådan ordning vil jo heller ikke lukke burhøns produktionen fra den ene dag til den anden (desværre) så der må vel være muligheder for at omlægge til øko
Dog så jeg også gerne andre tiltag - helst hvor prisen på øko æg og buræg/ skrabeæg blev udlignet eller et direkte forbud.
Dyreværnsloven burde gælde for alle dyr, således også produktionsdyrene, hvilket ville resultere i et forbud mod den dyremishandling, der sker.

Jeg er simpelthen træt af, at alting skal betragtes ud fra et syn på, hvad der er godt for mennesket, og om de nu kommer til at lide et økonomisk tab. Der er altså nogle eksistenser, der lider hver eneste dag, og vi kan simpelthen ikke være bekendt blot at være ligeglade.

Hvis man ikke mener det er vigtigt at skride ind med visse tiltag her, så vil jeg påstå, at man ikke kan påberåbe sig værdien empati, som Alternativet ellers gør…

Jeg er ked af at der bliver lagt ord i munden på mig når en af debatdogmerne er tale op og ikke ned. Empati er nok en af de dyder der har størst vægt for mig, hvilken er grunden til at jeg forskrev ligevægtig empati for mennesket og dyret.

Umiddelbart taler vi jo også op om det samme forslag, @Birte og @mvo, med de anmærkninger der. Det man også må huske på er at tænke markedsvilkår som de er nu, skruet sammen til fordel for netop produktionen af buræg/skrabeæg, og magten idéen om det fri marked har i nutidens verden - altså at der bliver tænkt mere over de menneskelige konsekvenser og ikke konsekvenserne for dyrene. Idéen om at udvide dyreværnsloven er også et fremragende forslag.

Men holdningsændringen er vigtig og skal skubbes frem i kølvandet på en anmærkningsordning eller en ændring af dyreværnsloven, ellers vil vi alligevel stadig ende med mennesker som fortsat, og fremover, vil købe buræg og skrabeæg.

1 Synes om

Tænker at det måtte være helt naturligt, at vi i ALTERNATIVET bakker op omkring dyrevelfærd, og at det blev en del af Alternativs politik

3 Synes om

Altså man kan da ikke diskutere natur, bæredygtighed og rene fødevarer, uden at medtage dyrenes ve og vel, selvom vi ender op med at slagte og spise dem.
Debatten om buræg er en af mange, som skal tages, hvis vi vil ændre noget for alvor. Og det er faktisk ikke yt, at tale om gode forhold også for husdyr i landbruget.
Bæredygtighedsprincippet kan vi være med til at nærme os, netop ved at give dyrene plads og naturlighed i deres liv, da vi så under alle omstændigheder vil komme frem til et meget lavere dyreenhedstryk pr. ha., end vi har i dag. Vi kan fremhæve både dyrenes ve og vel, det lavere aftryk på klimaet, en sundere livsstil med lidt men godt animalsk protein. Alle ingredienserne er der til en “bestseller”, hvis der vel at mærke ikke er “slinger i valsen”, når “planen” fremlægges. Dvs., at det kræver masser af input af videnskabelig art til at underbygge ideerne. Men, at afslå det som utopi, det er meget lidt alternativt. :wink:

Professor i bioetik, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Peter Sandø stiller i artikel Weekendavisen spørgsmålstegn ved, om alternative høns (herunder økologiske) overhovedet har det bedre end høns i bure.

Han udtaler bl. a.: ” FORSKNINGEN i dyrevelfærd havde dog samtidig vist, at der også er meget alvorlige velfærdsproblemer i de alternative systemer. Hønerne bliver her i langt højere grad end i burene ramt af problemer såsom fjer pilning og øget infektionspres, som betyder, at dødeligheden i disse systemer har været meget høj og fortsat, trods forbedringer, er mere end dobbelt så høj som i burene. Mange af de otte-ti procent af hønerne, der dør i de alternative systemer, må for modes at gennemgå svære lidelser, inden de får fred. For eksempel dør rigtig mange høner af smerte fulde infektioner som følge af, at de bliver hakket af andre høner. En del høner oplever ligefrem at blive ædt levende, såkaldt kannibalisme. Samtidig synes det ikke at være i overensstemmelse med hønernes adfærdsmæssige behov at skulle leve i så store flokke, som de gør i de alternative systemer.”

Dette fik mig til at henvende mig til dyreværnsforeningen Anima for at få deres syn på problemet, og de skriver i et svar til mig:
”Det er rigtigt, at der er problemer forbundet med alle typer industriel ægproduktion. Som Peter Sandøe nævner i sin artikel, er dødeligheden i skrabe-, frilands- og økologisk ægproduktion højere end i burene. Mange har nok et ret idylliseret billede af især den økologiske produktion, der jo gerne fremhæves som særligt dyrevenlig, og som efter vores mening også er den bedste (eller mindst problematiske) produktionsform. Når det så er sagt, så skal man huske, at der jo er tale om industrialiserede bedrifter, hvor det i sidste ende er virksomhedens bundlinje og ikke dyrenes velfærd, der vejer tungest. Dyrene ses i høj grad som produktionsenheder, også i den økologiske produktion.
Et problem ved økologisk ægproduktion (og skrabe- og frilandsægproduktion) er, at hønsene går i ekstremt store flokke. De går mange tusinde sammen, i økologiske besætninger er der dog krav om højst 3000 pr. flok. Forskning viser, at høns højst kan genkende ca. 100 andre individer. Det betyder, at en høne i en flok på 3000 individer hele tiden konfronteres med høns, den ikke genkender, og hvis plads i hierarkiet den er usikker på. Det fører til, at de ofte vil begynde at slås, fordi de desperat vil forsøge at etablere det hierarki, der naturligt skal være i hønseflokke. Det er en af grundene til, at dødeligheden er højere i andre produktioner end burægproduktion.
Til gengæld har de økologiske høns bedre mulighed end f.eks. burhøns til at udføre deres naturlige adfærd som at skrabe i jorden og støvbade, selvom produktionen naturligvis har sine begrænsninger. En økologisk høne lever efter vores mening et bedre liv end en burhøne, men der er stadig langt fra den økologiske hønes forhold til de forhold, en lille flok havehøns lever under. Vi mener, man skal passe på med at bruge de andre produktionsformers problemer til at retfærdiggøre burægproduktion, for som du ved, er der en lang række problemer forbundet med burægproduktion. Men det er en god pointe, at man skal se nuanceret på sagen og være klar over, at der i alle tilfælde er tale om industrialiserede produktioner, hvor dyrene ikke lever optimalt - uanset om man taler om buræg-, skrabeæg-, frilandsæg- eller økologisk ægproduktion.”

Ovenstående viser, at økologisk slet ikke blot er lig med god dyrevelfærd, og at der også indenfor økologi er et stort behov for at finde frem til forbedringer af hønsenes forhold.
Peter Sandø slutter sin artikel med ordene: ”Målet må selvfølgelig være at kunne producere æg i systemer, hvor hønerne går frit omkring og samtidig undgår de lidelsesvoldende problemer, som en stor del af hønerne i de mere frie systemer i dag lever med” hvilket jeg er enig i og håber, at Alternativet vil arbejde hen imod. Et af målene må være et krav om færre høns pr. flok.

1 Synes om

Kære Inger
For følg endelig din indskydelse :wink: og fortsæt dit køb af økologiske æg!! men der er en kategori af æg, som de forherligede supermarkeds kæder (dem der reklamere med’ ikke flere burhøns æg, eller varer hvor disse æg er blevet brugt!!) nemlig ‘skrabeæg’ som samme ‘kæder’ så er skiftet til - medens de pudser 'glorien. Høns der lægger æg som bliver solgt som skrabeæg - har det stort set ikke en … bedre!!
Så tager vi ej disse skrabeæg under samme ‘vinger’ :slight_smile: i vores kampagner (jeg er ‘ægtivist’) snarest! så kan vi godt vente lidt med den ‘glorie’ pudsning.
Mange hilsener fra et ganske nyt medlem af dette forum (derfor først svar til dig nu :wink: )

Kære Leonora
Tak for dine oplysninger. Dem vil jeg tænke med fremover.
Vh Inger

Den 3. april 2016 kl. 17.21 skrev Leonora Krogh Sperling <
webmaster@alternativet.dk>:

1 Synes om

De 8 dogmer:

Ønsker du dyrevelfærd for alvor er der nogle realiteter der skal ses i øjnene. At stemme på Alternativet er noget nær den ringeste løsning fordi:

1: Alternativets kærnevælgere har sjældent dyrehold selv som vigtig kilde til husholdningen. Kan du ikke selv slagte dyrene, ved du kun i teorien hvordan de i levende live skal behandles, og der oplever jeg jævnligt en himmelråbende uvidenhed.

2: Alternativets kernevælgere skubber ansvaret over på andre ved at kræve anmærkninger på produkterne så de selv er fri for at tage ansvar som kræver indsigt. Hovedparten af Alternativets kærnevælgere har aldrig rørt ved et levende dyr der anvendes i husholdningen.

3: Alternativets grundværdier tør ikke lægge arm med modsatrettede erfaringer, viden og holdninger af frygt for at støde nogle på manchetterne. Den gode tone er vigtigere end de hårde kendsgerninger. At et en olm tyr kræver rå magt udløser krisehjælp med hele paletten i det psykiske system blandt Alternativets kærnevælgere er en naturligvis en selvfølge.

4: Alternativets kærnevælgere leder febrilsk på internettet efter argumenter der understøtter deres holdninger. Bemærk at det ikke er deres egne erfaringer. De lever en surrogattilværelse når der tales om daglig omgang med dyr til konsum.

5: Forholdet mellem animalsk og vegetabilske fødevare har for Alternativet nået religiøse højder helt frigjort fra sund fornuft og evidens viden. Slagmarken er internettet hvor enhver klaphat kan udfolde sig for fuld udblæsning. Alternativets kærnevælgere er taknemmelige ofre der labber enhver kolbøtteteori i sig som var det serveret fra Den Hellige Gral.

6: Alternativet fatter ikke at mennesker der dagligt omgås dyr til konsum føler omsorg og tilknytning til dyrene. Vi opfattes ikke af Alternativet som almindelige og ansvarlige mennesker, men ondskabsfulde sombier der helst skal udryddes med love, forbud og tilskud, hvor særligt det sidste virker på de Alternative som et afrodisiakum.

7: For Alternativet kniber det med at komme til lommerne når regningen for holdningerne skal betales. De ser helst andre betaler. Gerne forklædt som sabelslugere og badutspringere, og vælger så burhøns, tremmekalve og lignende når kameraerne og mikrofonerne er slukket.

8: Alternativets kærnevælge er fabelagtige til at se fejlene hos andre. At de selv har et medansvar er selvfølgelig udelukket. De tilhører jo de frelste der har set lyset, og er overbevist om at en medieegnet hændervridende jamren løser problemerne.

…Ahh! Det gjorde godt at komme af med min frustration over de handlingslammede tåber, selv om jeg i min hidsighed mere havde lyst til at give dem en gang prygl så de kom i omdrejninger.

Kære Klemp

Netop hjemkommet fra hvalpe skole - hvor min svenske gårdhunde hvalp - under den frie leg efter lektionen - ganske enkelt tog ‘fusen’ på to store, men jævnaldrende labrador hvalpe. Den var simpelthen så lynhurtig og frygtløs - at de til sidst nærmest blot stod og virrede med hovederne, i et forsøg på at holde øje med den…hvorfor fortæller jeg det?! tjo dit indlæg er så gennemsyret af foragt for ‘kernevælgerne’ til Alternativ partiet, at jeg - efter at have læst dit indlæg - tænker hvor filen ved den mand så meget om mig og andre vælgere ?! har han mon været så tæt på politikkerne så han har kunnet spotte deres bevæg grunde, sådan helt i bund - eller er han et ‘billede’ på en af de labrador hvalpe - der stod der og ‘virrede’ med hovedet.
hvad vil ‘Alternativet’? er de så hule og konspirerende som du beskriver dem? eller kan du monstro ikke helt ‘følge med’ - går det for stærkt? eller måske for langsomt?..
Jeg blev blot nysgerrig - omkring din baggrundsviden/erfaring der måtte ligge til grund for dit indlæg.

Kære Kemp
Så megen ringagt og uvidenhed, som du udviser skal man da lede længe efter, men det viser jo med alt tydelighed hvor vigtigt det er, at vi har fået alternativet til modvægt mod den totale ringagt for andre mennesker og miljøet du udviser, du må næsten være landmand, som er forblændet af profit og ikke ser den faktiske verden du befinder dig fysisk i, og slynger om dig med ubegrundede beskyldninger mod vores vælgere og politik, til din oplysning er jeg ud af landmandsslægt og bor på landet, tror du skal sætte dig lidt bedre ind i vores politik inden du begynder at fantasere frit :slight_smile:

Kære Leonora og Morten.

Jeg beklager hvis jeg ikke tydeligt nok har tilkendegivet at jeg ofte benytter mig af ironi og sarkasme - også af den mere grovkornede kaliber. Det skal jeg fremadrettet forsøge at rette op på efter bedste evne.

Ja - jeg har haft det privilegium at følge flere af Alternativets ideologer - også før de blev Alternative, og for at gøre en lang historie kort, var fagligheden ikke deres spidskompetence.

Naturligvis er jeg klar over at hovedparten af Alternativets medlemmer er ganske fornuftige mennesker. Det er faktisk årsagen til mit forsøg på at bringe lidt faglighed ind i debatten.

Kunne I så til gengæld bringe lidt humor ind i debatten, var resultatet nok ikke så dårligt. :wink: