Du kan nå det endnu! Stil op til bestyrelsen i Storkreds Østjylland eller meld dig som kandidat

Kære Østjyske Alternativister

Som I fik fortalt nyhedsbrevet for 14 dage siden, så holder vi snart årsmøde i Storkreds Østjylland. Det foregår helt præcist lørdag d. 29. september kl. 14-18 i lokalerne Jægergårdsgade 164A, 1.sal, 8000 Aarhus C

I morgen d. 1. september er der frist for at indsende kandidat- og opstillingsgrundlag, hvis du ønsker at stille op til en eller flere poster. Du kan derfor nå det endnu! Nedenfor følger yderligere beskrivelse.

På årsmødet skal vi vælge:

 • Medlemmer til storkredsbestyrelsen (5-9 medlemmer)
 • Suppleanter til storkredsbestyrelsen (ubegrænset antal)
 • Medlemmer til Politisk Forum (2 medlemmer)
 • Suppleant til Politisk Forum (1 medlem)
 • Medlem til Dialogrådet (1 medlem)
 • Revisorer (2 personer – medlemskab ikke nødvendigt)

Hvis du ønsker at stille op til en af ovenstående poster, skal du indsende et opstillingsgrundlag (vedhæftet) til Sandra Bjerre Nielsen regionmidt.alternativet@gmail.com senest lørdag d. 1. september kl. 14. Det er også Sandra du skal kontakte, hvis du har nogle spørgsmål omkring opstilling til tillidsposter.

Sammen med årsmødet afholder vi ekstraordinært opstillingsmøde for folketingskandidater og ekstraordinært opstillingsmøde for kandidater til europaparlamentet.

Der skal vælges 1 medlem som kandidat til europarlamentet og foreløbig 3 medlemmer som kandidater til Folketinget.

Hvis du ønsker at stille op som kandidat til enten folketinget eller europaparlamentet, skal du indsende et kandidatgrundlag til Thomas Quist Mortensen thomasqdk@yahoo.com senest lørdag d. 1. september kl. 14. Det er også Thomas du skal kontakte, hvis du har nogle spørgsmål omkring opstilling som kandidat.

Foreløbig DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
 2. Valg af kandidat til europaparlamentet
 3. Valg af kandidater til folketinget
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Behandling af eventuelle forslag
 7. Valg til tillidsposter
 8. Valg til revisor(er)
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 4 uger før årsmødet (lørdag d. 1. september kl. 14). Forslag sendes til storkreds.oestjylland@alterntivet.dk

Endelig dagsorden udsendes senest lørdag d. 15. september sammen med indkomne opstillingsgrundlag, kandidatgrundlag og eventuelle forslag.

Vi håber at se rigtig mange til årsmødet. Tilmelding vil være en rigtig god idé, så vi sikrer at der er tilstrækkeligt kage…

Brug enten Facebook, eller skriv til storkreds.oestjylland@alternativet.dk

Kærlig hilsen
Bestyrelsen

Østjylland_vedtægter_2018.pdf (60.4 KB)
Opstillingsgrundlag for kandidater til tillidsposter 2018 - årsmøde.docx (53.9 KB)
Valgprocedure.pdf (358.0 KB)