Du er SÅ velkommen til Å-møde i aften kl. 19 – 20.30 på Ordrup Bibliotek

Kære medlem af Alternativet i Gentofte Kommune

Dette nyhedsbrev har 4 vigtige og spændende fortællinger/invitationer/opfordringer: Å-møde, kommunalpolitisk frontberetning fra Allerød, Moderne medborgerhuse og kommunalvalget.

Å-MØDE

Det vil glæde os, at se dig til Å-møde
tirsdag 25. april, kl. 19 – 20.30
på Ordrup bibliotek
Ejgårdsvej 11, 2920 Charlottenlund

  1. Lade os inspirere til en god samtale om hvordan den enkelte borger kan få mere medindflydelse på den politik der bliver ført i kommunen med udgangspunkt i en forunderlig fortælling om, hvordan en udtjent engelsk arbejderby (Frome) har gennemgået en demokratisk forvandling fra apati til fyrtårn for borgerdrevet udvikling https://altivisten.dk/der-foregaar-noget-saert-i-frome

  2. Høre Lea Herdal – Å-kommunalpolitiker fra Allerød – berette om det daglige arbejde i en kommunalbestyrelse

  3. Få berettet om et initiativ vedrørende etableringen af et Moderne Medborgerhus.
    Invitation er på vej til en event under Gentofte Kultur og Festdage. Sæt X i kalenderen den 8./9. Juni kl. 17-20.

  4. Kommunalvalget 2017

Tirsdag den 21. november 2017 er der kommunal- og regionsrådsvalg.

Det er på tide, at vi går i gang med at drøfte hvad der er vore politiske mærkesager, kampagnen op til kommunalvalget, og – ikke mindst – hvem der har lyst, overskud og livsmod til at stille op som kandidater i Gentofte Kommune for Alternativet.

Hvis du har lyst til at blive kandidat til kommunalbestyrelsesvalget, høre vi MEGET gerne fra dig.
Hvis det ikke lige er dig der har lyst til at stille op, kan det være, at du kan pege på nogle af de kvaliteter (faglige, personlige, politiske), du synes, vi skal lægge vægt på i valget af vore kandidater – vil vi bede dig sende en mail til ovelund@raastof.dk med de kvaliteter, du lægger vægt på.

Vi forventer at holde opstillingsmøde torsdag den 1. juni, men det skal vi nok skrive nærmere om, når tiden nærmer sig.

Vi er i kontakt med flere af de mindre politiske partier i kommunen med henblik på at skabe et teknisk valgforbund, så vi undgår stemmespild.

Bestyrelsen ønsker dig alt vel og håber, at møde dig til Å-mødet tirsdag 25. april, kl. 19.00 på Ordrup bibliotek, Ejgårdsvej 11, 2920 Charlottenlund.