Drøftelse af et forslag til storkredsens årsmøde vedr. valgplakater

Som plakatansvarlig sidste år gjorde jeg en erfaring, som jeg gerne vil handle på.

Det var min opfattelse at vi klarer plakaterne som en fælles opgave, uddelegeret til lokalforeningerne, der har lokalkendskabet til de gode steder, og rationelt håndteret så vi kun har folk på de samme veje én gang. I modsætning til at hver kandidat selv skal sørge for sine egne og hvor hver vej besøges af adskillige ophængere i konkurrence om at komme først. Men det var ikke alle lokalforeninger og kandidater, der havde samme opfattelse. Det lykkedes mig at vride armen om på alle sidste år, men det havde været bedre hvis vi havde en formel aftale om det. Og det er så den, jeg syntes vi skal lave på årsmødet. Samtidigt vil jeg lægge et loft over hvor mange plakater hver lokalafdeling kan forventes at hænge op. Det er ikke en blanco check men en opgave, der skal løses så vores kræfter, og ikke mindst kandidaternes, frigives til andre opgaver. Jeg foreslår 1 plakat per 100 vælgere. Det er en anelse færre end sidste år, hvor vi havde 1 per 94 vælgere.

Den præcise formulering kan vi drøfte i denne tråd over de næste 6 dage. Mit oplæg:

Politik for valgplakater for Nordsjællands Storkreds
Valgplakater til regionale og nationale valg er en fælles opgave, der løftes af storkreds, lokalforeninger og kandidater med følgende fordeling af ansvar og opgaver:

Generelt:
Valgplakater trækker op. For mange valgplakater trækker ned.
Genbrug er godt. Meget genbrug er meget godt. Men det må ikke gå ud over dagsaktuelle temaer eller førstegangs kandidater.
Som med alle andre fælles opgaver: Vi yder efter evne og ingen er færdige før alle er færdige.

Storkredsen:
Før valget:
Koordinerer det samlede antal og hvordan det antal er fordelt på de enkelte kandidater og fællesplakater.
Koordinerer fordelingen af det samlede antal ud på lokalforeninger.
Sørger for central adresse i storkredsen, hvor lokalforeningerne kan afhente plakaterne samlet.
Sørger for strips til evt. fælles plakater.
Efter valget:
Skaber overblik over hvilke plakater, der ønskes gemt til genbrug og en adresse, hvor lokalforeningerne kan aflevere disse så kandidaterne kan afhente egne plakater samlet.

Lokalforeningen:
Forventes ikke at håndtere flere valgplakater end 1 per 100 vælgere i lokalforeningens område.
Før valget:
Afhenter plakaterne på storkredsens plakatadresse.
Planlægger fordelingen i eget lokalområde.
Sørger for ophængning af plakaterne. Upartisk. Ingen kandidater forfordeles eller udelukkes.
Kan spørge bredt ud i storkredsen efter hjælp såfremt opgaven overstiger kræfterne.
Efter valget:
Nedtager plakaterne rettidigt og kører dem, der skal genbruges, til storkredsens plakatadresse og resten til genbrugspladsen. Igen kan der bedes om hjælp.

Kandidaterne:
Før valget:
Sørge for at levere det tildelte antal plakater med tilhørende strips til storkredsens plakatadresse til aftalt tid.
Være meget imødekommende med hjælp fra eget team hvis lokalforeninger beder om den.
Hvis kandidaten ønsker et større antal end det tildelte, sørger kandidaten selv for opsætning og nedtagning af de ekstra og det kan først ske når den fælles opgave er færdig, herunder også de områder, hvor lokalforeningen har bedt om hjælp.
Efter valget:
Hjælper med nedtagning af plakater.
Afhenter egne plakater fra storkredsens plakatadresse og sørger selv for oplagring til næste gang.

Lyder det rigtigt eller er der noget, der skal rettes til?

KH
Thorbjørn

2 Synes om

Jeg håber, at det er ok med dig at vi her i Nordsjælland formaliserer den aftale, der allerede eksisterer i vores storkreds?
Eller var din bemærkning svar på et andet indlæg?

I må gerne allesammen bemærke at dette er postet i Nordsjællands forum.

1 Synes om

UNDSKYLD jeg troede du mente det var et forslag til Landsmødet. Glem det jeg har skrevet. :slight_smile:

Helt OK. Iøvrigt gode forslag til events. Nogle af dem er allerede brugt rundt omkring og der er jo ingen der siger vi ikke kan gøre både og.

2 Synes om

Jeg synes det lyder rigtig fint.