Drastisk billigere offentlig transport

IDE TIL KONKRET FORSLAG TIL KV21

Jeg foreslår at taksterne for offentlig transport nedsættes til et næsten symbolske beløb. Der bør investeres mere i førerløse busser og udvidede afgange.

FORDELE:
Flere vil bruge offentlig transport, til glæde for klima og miljø og dem der har brug for bil, som vil sidde mindre i kø.

ULEMPER:
Dyrt. Brugerbetaling i fx Nordjyllands Trafikselskab udgør i dag ca 350 mio kroner.

BØR UNDERSØGES:
Det er som sådan regionalpolitik, men kommunerne har ofte et medlem af trafikselskabets bestyrelse, der fastsætter taksterne. Forslaget kan nemt kombineres med Regionsrådskandidaternes kampagne.

Kommentér, kritisér, og hvis relevant: Stjæl ideen til din kommune.

Enig i, at den kollektive trafik skal gøres billigere og mere attraktiv at vælge til. Men pris alene vil ikke få bilisterne til at stille bilen. Det handler i min optik også om, at vi skal finde alternative løsninger til den kollektive, som er lige så nemme som bilen. Det er IKKE realistisk at tro, at man kan opretholde veludbygget kollektiv i alle dele af landet. Her i Region Sjælland (= Storkreds Sjælland) har vi de samme tanker om billigere kollektiv trafik, men er udfordret (som mange andre) at ekstremt store afstande, tyndt befolkningsgrundlag og deraf afledt begrænset kundegrundlag.

I min optik skal vi derfor prøve at lege med en tanke, hvor det bedste fra privatbilisme, taxakørsel og den kollektive udvikles, og at lovgivningen “masseres” på en måde, som gør det muligt uden for meget bureaukrati. Yderligere, at vi finder en måde, som reelt kan få danskernes øjne op for de lidt alternativet løsninger fx en hilsen i e-Boks, informationskampagner o.lign.

Samkørselsordninger, hvor man på et eller andet plan kan “stille sig op på hjørnet” og have rimelig sikkerhed for, at man bliver hente om 5 min og sat af 100 m fra ens destination må kunne blive virkelighed. Men hvordan?

1 Like

Som udgangspunkt en god ide - og så kan man altid diskutere om det ikke bare skal være gratis, hvis der alligevel kun er symbolsk betaling, og administrationen af den symbolske betaling bare bliver en ulempe og udgift i det store billede.

Jeg er så helt enig med Peter i, at der er steder i DK, hvor du p.t bliver nødt til at have en bil, hvis ikke din livskvalitet skal dale gevaldigt.

Her tror jeg vi skal have en politik der bliver mere nuanceret og giver flere konkrete bud på
offentlig trafik i tyndt befolkede områder og offentlig trafik i tæt befolkede områder.

Og så bør vi tænke det sammen med en reformering af bilafgifterne. Den nuværende registreringsafgift er forældet, forhadt og kulsort. Vi skal over mod mere roadpricing og forureneren betaler, samtidig med at vi husker, at der kommer cirka 21 milliarder ind på registreringsafgiften.

Den kunne eventuelt opdeles i 3.
A) En grundafgift.
B) En roadpricingafgift - antal kørte kilometer
C) En CO2-afgift for udledning.

1 Like