Dokumenter fra KOS

Her samles dokumenterne fra Alternativet Københavns Omegns Storkreds.

Referater
2019-06-24 Referat konstitueringsmøde ver.02.pdf (38.6 KB)
2019-06-18 Referat fra årsmøde i KOS.pdf (151.0 KB)

Vedtægter
ALT-KOS-vedtægter-april-2019-vedtaget.pdf (2.7 MB)

Regnskaber
KOS_Aarsregnskab-2018-v12-Underskrevet.pdf (1.6 MB)