Dødsfald, Aktivgruppe, Studiekreds og Folkemøde

Et dødsfald – og opstart af nye tiltag

Kirsten Hørlyck, medlem af bestyrelsen i Alternativet Odsherred, er pludselig død. Vi fik den triste melding fra hendes datter, der tilføjer ”Min Mor følte sig altid oplivet af jeres selskab. Hun følte sig belivet og inspireret af jeres samvær. Tak for de gode stunder I dermed har givet hende”. Mange af os deltog i bisættelsen i Asnæs Kirke i fredags. Vi lagde en blomsterkrans med ordene: Kære Kirsten, Tak for din indsats for Alternativet i Odsherred og tak for din måde, at være på. Vi vil savne din ro og din humor samt din medmenneskelige kærlige tilgang til det, at være her i livet.

Resten af nyhedsbrevet er vidne om et fornyet aktivitetsniveau i Alternativet Odsherred. Vi har lagt planer længe, men nu går vi i luften med to nye tiltag: en aktivgruppe og en studiekreds. Vi håber, at du bliver nysgerrig og læser nedenstående to invitationer. Til sidst skriver vi om det politiske telt på det nyligt afviklede Folkemøde, hvor vi indgik i samarbejde med flere af de andre partier i Byrådet, og hvor der blev debatteret bæredygtig udvikling af Odsherred.

Vi skaber liv i Odsherred Å

Alternativet i Odsherred inviterer dig til at være med til at løfte Alternativet ind i en ny udgave af sig selv.

ALTERNATIVET VERSION 2 - AKTIVGRUPPEN DANNES

MEDLEMSMØDE – Tirsdag den 24.9 kl. 19 - 21.30 i Aksen, Asnæs.

Denne aften vil du blive præsenteret for en ny konstruktion i Alternativet: de lokale aktivgrupper. Det er en gruppe, der skal samle alle, der vil være med. Gruppen sørger for, at der sker noget i lokalområdet – bl.a. ved selv at mødes måske 4 gange om året og nedsætte et antal undergrupper.

Du kan læse mere om aktivgruppen på ”dialog”: https://dialog.alternativet.dk/t/hvad-er-en-aktivgruppe/10782 . Vi er de første, der afprøver det. Kom og vær med. (Du kan også finde det i facebookgruppen ”Alternativet Odsherreds medlemsgruppe”)

Aktivgruppen bygger på det oprindelige grundlag:

Det er det grundlag, der adskiller Alternativet fra de øvrige partier. Her har det positive håb for fremtiden erstattet partiernes indbyrdes kamp. Det er her, vi må starte igen og genskabe en Ny Involverende Politisk Kultur. En ny måde at skabe politik, en ny måde at være medansvarlig borger.

Vi inviterer dig til at være med i en aktivgruppe her i Odsherred. Være med i en proces, hvor vi samler alle, der vil være med. En proces, der handler om at skabe, og om at organisere os på en ny og mere fremsynet måde, i nye strukturer, hvor alle kan finde den plads, hvor vi føler os hjemme.

Det handler om samhørighed og meningsfuldhed, at genrejse partiet/bevægelsen og arbejde for den grønne bæredygtige Klode, hvad enten det sker ad parlamentarisk vej eller ude i livet, som en bevægelse.

Og det handler om at skabe bevægelse hos os selv, at være i bevægelse og ikke hænge fast i det gamle. Altså at gøre Lokalforeningen levende, til en bevægelse i sig selv.

Det er mange ord, men jeg håber de smitter. Jeg håber de gør dig nysgerrig og giver dig lyst til at komme og være med – eller at komme nysgerrigt, undersøgende og høre og mærke, hvad det er.

Der vil denne aften være forskellige programpunkter:

 • Hvad er en aktivgruppe, hvad skal den, og hvordan gør vi det v/Jørgen Finnemann
 • Der vil være oplæsning og sang,
 • Der vil være samtale om vores organisering fremover
 • Du bliver præsenteret for proceduren ”Samtykke” som mulig erstatning af flertalsafgørelser
 • Og der vil være kaffe/the og kage på foreningens regning

Vi glæder os til at se dig. På bestyrelsens vegne, Jørgen Finnemann, Tovholder

Et bæredygtigt og borgerdrevet Odsherred, hvordan kan det se ud?

Cafegruppen inviterer hermed medlemmer af Alternativet i Odsherred til at deltage i en studiekreds med i alt 5 mødegange hen over vinteren. Det første møde er planlagt til den 8/10 2019 kl. 19-21.30 hos Ruth og Georg Johnsen, Søndre Skovvej 32 4550 Asnæs. Følgende møder aftales i gruppen den første aften, både hvad angår dato og mødested.

Studiekredsen indledes de to første gange af Ivan Andersen, som er historiker og landdistriktsforsker samt forperson for lokalafdelingen. Alle bedes have læst udvalgt litteratur på forhånd. Materialet er nævnt sidst i denne invitation. Vi arbejder på at kunne sende det ud som kompendium til de, der tilmelder sig.

Tilmelding sendes til ruth.johnsen@alternativet.dk senest 1/ 10 2019. Vi håber, I har lyst til at være med, så samtalen kan blive så mangfoldig som mulig

Studiekredsens indhold :

Der er opbrud i civilsamfundet (= det selvorganiserede liv). Vi ønsker at få mere indflydelse på vores liv, vores penge, vores arbejde og vores velfærd. Sat på spidsen kan man sige, at vi vil have magten tilbage.

Formålet med studiekredsen er, at vi får indsigt i, hvordan vi kan genskabe og udvikle et deltagende demokrati og dermed få reel indflydelse på de lokale forhold.

De første to gange vil Ivan ridse situationen op for demokratiet og dets tilstand i dag, med særligt henblik på civilsamfundets rolle. De efterfølgende to gange vil vi finde tiltag fra hele verden, som kan inspirere og informere om mulighederne for at finde det aktive demokratiske civilsamfund. Dette med hjælp fra Ivan.

Den sidste gang drøfter vi, hvordan vores ønsker og behov er for et bæredygtigt og borgerdrevet Odsherred. Dette med henblik på at sætte handling bag ordene.

Litteratur til 1 gang : Læs indledningen i bogen ”DeltagerDanmark”, redigeret af Bjørn Hansen, udgivet på Informations Forlag, 2013. Hvis man vil læse mere i bogen, er alle kapitler relevante for temaet, især kap. 5: Deltagerpartier – fra stemmekvæg til deltagere.

Læs indledningen samt kapitel 3 i bogen ”Tæm eliten – fra magtelite til borgerdemokrati”, skrevet af Andreas Møller Mulvad, Christoph Hauman Ellersgaard& Anton Grau Larsen, udgivet af Informations Forlag 2017. Hvis man vil vide mere om elitens indflydelse på beslutningsprocessen i det offentlige og i erhvervslivet, kan man tillige læse kapitel 1.

Litteratur til 2. gang : Læs forord og kapitel 4: Fælled i bogen ”Fælledskab = fælled + fællesskab”, skrevet af Søren Hermansen & Tor Nørretranders, udgivet af Samsø Energiakademi 2011. Også kap. 1: Forkantsdanmark, og kap. 6: Forskellighed er yderst relevante for temaet, hvis man er blevet nysgerrig!

Læs kap. 4 i ovennævnte bog: ”Tæm eliten” med to konkrete forslag til et mere borgerdrevet samfund.

Venlig hilsen Cafegruppen


Folkemødet med alternativt fingeraftryk i det politiske telt

Logo%20politisk%20telt%20lille
Folkemødet i Odsherred 17. september var en succes igen i år, denne gang med et folkemøde for unge dagen før.

Alternativet var dybt involveret i “det politiske telt”.

Formålet med det politiske telt var at skabe en konstruktiv dialog mellem borgere og politikere om bæredygtig udvikling i Odsherred med FNs verdensmål om “bæredygtig energi”, “klimatiltag” og “livet i havet” som baggrundsmusik.

Vi levede op til formålet - især med de 2 velbesøgte debatter klokken 10:20 og 12:20.


Klokken 10:20 hed emnet “ Ikke i min forhave ” og debatten skabte fokus ved hjælp af et spil.

Formålet med spillet er at få et indblik i, hvilke dilemmaer man løber ind i, når man skal sørge for tilstrækkelig med bæredygtig energi til den el og varme, vi forbruger i Odsherred, og hvad der skal til, for at vi kan lave en betydelig reduktion i vores CO2-udledning.

Konklusionen på spillet var

 1. at vi kan debattere bæredygtig energi og CO2-reduktion på tværs af Odsherred og på tværs af politiske partier.
 2. at vi kan blive inspireret af resultatet af en kort debat omkring et meningsfuldt spil.
 3. Konklusionen er ikke , at vi her kan drage konklusioner omkring hvad der skal besluttes om Odsherreds energiforsyning og CO2-reduktion.

Spillet er udviklet af Leif Egholm og Peter Arklint, der har fået hjælp til realistiske størrelser på brikkerne samt omfanget af energibehov og CO2-udledning fra kommunens klimakonsulenter.

Du kan se en video om spillet her: VIDEO.

Spillet blev afviklet ved 6 borde klokken 10:20 og 3 borde klokken 15:20. Bordværterne var Leif Egholm (OL), Peter Arklint (Alt), Arne Mikkelsen (SF), Jette Sloth (S), Paw Pedersen (DF), Clark Pratt (EL) og Torben Arendal (EL)

En del kommentarer efterfølgende har vist at “Ingen biogasanlæg” var et succeskriterie fra nogle deltagere.

Andre succeskriterier:

 • En CO2-reduktion på mindst 210.000 tons om året.

 • At der er energi også når vinden ikke blæser og solen ikke skinner.

 • at det er en økonomisk billig måde.

 • at teknologien er gennemprøvet.


Den velbesøgte debat klokken 12:20 handlede om “ Hvem redder Isefjorden ”.

Workshoppen blev ledet af Sascha Faxe, Jacob Antvorskov var bordvært og Vivi Arklint havde forberedt faktaark om ansvar til bordværterne samt udviklet metoden til at holde en fokuseret debat.

Workshoppen skabte god opmærksomhed omkring Isefjorden før, under og efter Folkemødet. Havbiolog Gunni Ærtebjerg holdt oplægget.

Resultatet af debatten var udtryk for en mere moralsk vurdering end faktuel om “ansvar”. Konklusionen af debatten blev at alle har ansvar: EU, Staten, Kommunen, Landbruget, Industrien, Foreninger og private - men især Staten, Kommunen og Landbruget.

Du kan få et godt indblik i Isefjordens tilstand ved at se denne VIDEO som blev brugt i opvarmningen til folkemødet.

Faktaarket omkring ansvar for vandets renhed kan genbruges. Du kan downloade det her: Hvem redder Isefjorden baggrundsviden.pdf (209.6 KB)


Med venlig hilsen
:green_heart:
Bestyrelsen