Digitalt fremmøde

Hvordan kommer digitalt fremmøde til at fungere i praksis ? Altså på det kommende årsmøde. Medlemmerne har jo ret til digitalt fremmøde i de nuværende vedtægter.

1 Synes om

Der er ved at blive forberedt et punkt om netop dette emne til førstkommende HB møde (på mandag d. 14.3.), hvis jeg har forstået det ret. Tankerne går også i retning af at lave tests om digitale afstemninger på årsmødet, men så vidt jeg ved er ingen ting definitivt afgjort endnu - men der er fokus og opmærksomhed på det.

Jeg tror mere vedtægterne giver mulighed for det. Det er ikke sikkert, at vi kan nå at blive klar med en løsning til årsmødet.

Jeg tro nu det er en ret :e-mail:

§11
STK. 2.
Alle fysisk eller digitalt fremmødte medlemmer
af Alternativet, der ikke er i restance med
kontingent, er stemmeberettigede.

At jeg så mener at teknikken slet ikke er sikker nok til at håndterer det er en helt anden sag…
For hvad gør man i den situation at nogle vælger ikke at møde op fysisk da de heller vil stemme digitalt, og så virker kommunikationen ikke?, eller hvad med sikkerhedene på at den der afgiver stemme er ikke den han udgive sig for?,
Lige ledes kan der fremkomme ting i salen som gør at man måske ændre holdning, men det finden man først ud af efter mødet?

Ivan

Enig - det er en ret, hvis det er muligt at møde op digitalt :slightly_smiling: Men den paragraf burde nok også præciseres.

Ja, der er mange problematikker og åbne spørgsmål. Det er jo et supplement af logistisk karakter, fordi medlemsdemokratiet lider under, at et begrænset antal medlemmer kan komme til at deltage fysisk. Som tovholder for it er sikkerheden min top-prioritet.

Mødet skal livestreames.

1 Synes om

Hej Thomas. Kan du huske hvem der stillede forslaget om digital afstemning tilbage på årsmødet i 2015? MVH Mads

Samme problem :wink:

Ja, der skal være backups til forbindelserne.

Nej. Jeg tror det var hovedbestyrelsen.

Hvis man vil åbne for digitalt fremmøde og afstemning synes jeg at det er ret afgørende at de digitale stemmer kun bliver VEJLEDENDE - som en separat afstemning der kan vise i hvilken grad stemmerne hos de medlemmerne som faktisk er tilstede stemmer overens med de digitale stemmer.

Realiteten omkring de digitale afstemninger er at det kun er den IT ansvarlige, og de med direkte adgang til IT systemet som har nogen reel viden omkring hvad der foregår. Der er alle mulige muligheder for at påvirke et sådant system, lige fra at styre adgangen til hvem der kommer til orde, hvordan ting præsenteres for de digitale besøgende, til snyd der ikke opdages af de IT ansvarlige, til direkte manipulation af et valg.

Som menigt medlem mister man følelsen af at årsmødet betyder noget, og man mister den direkte fornemmelse for sammenhængen mellem stemningen i rummet og afstemningens resultat.

Givet at der max kan være 500 til årsmødet og vi har 8000 medlemmer rummer den digitale afstemning mulighed for at de digitale stemmer fuldstændig drukner de faktiske delgerede. Det betyder at de som engagerer sig, sætter sig ind i sagerne, deltager i processerne, risikerer til sidst at blive trumfet af de som ikke har gidet at tilmelde sig årsmødet og med et overfladisk digitalt indtryk afgiver deres stemme.

Det vil næsten helt uundgåeligt lede til mere populistisk politik og - igen - en koncentration af den reelle magt i toppen, hos de som sidder og styrer processerne.

Det fremstår måske som om det er demokratisk, men det har mere tilfælles med showbusiness end med basalt demokrati.

1 Synes om

Jeg kan se at der er et forslag til nye vedtægter, hvor der reglerne om digital afstemning bliver lavet til en mulighed og ikke en ret. Jeg synes at det skal være enten eller!, ellers kommer der en kæmpe diskussion om hvilke forslag der skal stemmes ved fremmøde og hvilke der skal stemme digitalt. Der kan også ligge noget strategisk tænkning, fra dem der opretter afstemningen, i forhold til at hvilken afstemningsform der give det ønskede resultat. Og alt dette vil skabe en masse unødig splid.

Det kan vel fixes ved at streame Landsmødet?

Der er ikke nogle af vores deltagere på Landsmødet, der er delegerede. De var bare først til møde, og repræsenterer kun sig selv. Ligesom alle dem, der blev hjemme.

[quote=“Rolf_Jackson, post:10, topic:1780”]
Det betyder at de som engagerer sig, sætter sig ind i sagerne, deltager i processerne, risikerer til sidst at blive trumfet af de som ikke har gidet at tilmelde sig årsmødet og med et overfladisk digitalt indtryk afgiver deres stemme. [/quote]

Jeg har tillid til, at de der gider sætte sig ind i, hvordan elektronisk afstemning og livestreaming virker, også vil sætte sig ind i det stof, der stemmes om. Indgangsbarrieren er så høj, at man kun gider overkomme den, fordi man virkelig har en interesse i det, der foregår. :slight_smile:

Har du et forslag til hvordan vi så kan fremme det basale demokrati bedre ? :relaxed:

Hej Astrid.

Delegerede var en fejlbetegnelse. Jeg mente deltagere. Men alt den stund at tilmelding er åben, og alene baseret på interesse så har jeg svært ved at se at der skulle være et problem med at folk som gerne VIL deltage KAN deltage.

Prøv at søg på ”voter fraud” og du vil få et indtryk af hvor skeptiske mange er overfor denne teknologi i USA, hvor teknologien efter manges mening er blevet brugt tilat stjæle valg.
Når der ikke er et papirspor (altså stemmesedler) i en afstemning så er det fuldstændigt umuligt for alle andre end den IT ansvarlige at vide noget som helst om hvad der reelt er foregået. Den eneste alternative mulighed er at offentliggøre navnene på alle sammen med deres stemmer, således at man efterfølgende at checke om det passer med stikprøver.

Systemer af denne art er stort set udelukkende til fordel for de som sidder på og i systemet og der er således en indbygget bias som er ret betydelig. Den er der allerede i den almindelige afstemning, men selv uden snyd og manipulation vil en digitale afstemning betyde at folk som kun kender kandidaterne fra medierne vil få en stor stemme. I den situation vil den siddende bestyrelse og siddende ledelse med al den pondus det giver osv. have en kæmpe fordel. Kritik vil have meget svært ved at trænge igennem til seerne, også selv om den er berettiget.

Det er lidt analogt til årsmødet sidste år. Ved hvert spm fik man ca 10 min til at diskutere forslagene omkring bordene. Der var 500 og måske 50 borde. Så stemte man. Men hvis der var nogle vigtige argumenter var der aldrig mere end 10 personer der hørte dem. Der var en afstemning hvor alt var grønt - undtagen ET bord hvor ALT var rødt (Nej). Én eller anden havde altså overbevist HELE bordet om at stemme nej. Men resten af salen hørte aldrig argumentet, hvorfor det var ligegyldigt.

Denne måde at stemme på ser demokratisk ud, men er det ikke. Der er ikke nogen principiel forskel på helt at aflyse enhver debat og så denne debatform. Vi kunne ligeså godt have modtaget en stemmeseddel derhjemme og så krydset vores valg af og droppet årsmødet. OG det er problemet med de digitale valg. De helt centrale indvendinger imod forslag som ser gode ud på overfladen, men i virkeligheden er meget problematiske, bliver ikke hørt. Og så er vi tilbage i præcis det som vi alle ikke kan fordrage, blot i en ny indpakning.

Mht. at fremme et basalt demokrati tror jeg mere på at bruge det til medlemsafstemninger om politiske positioner (som er person neutrale) og kan ridses klart op på skrift.

Det er en klar risiko for at det digitale kommer til at fungere på den måde at når medlemmerne støtter op om ledelsens tiltag, så vil det blive hyldet som medlemsdemokrati og når medlemmerne er imod det så vil man finde en måde at undgå at sætte tingene til en afstemning som ledelsen godt ved at den vil tabe. Og hvis man kun vil sende ting til afstemning som man er sikker på at vinde, og selv kan bestemme om man sætter ting til afstemning eller ej, så er der ikke meget basalt demokrati i det. Det bliver en slags pseudo demokrati og det er det jeg mener med ”showbusiness”.

2 Synes om

Rolf du har så evig ret. Og jeg er så ked af at ikke flere kan se det :frowning:

Det er ikke rigtigt. Det er muligt at verificere et valgs gyldighed og korrekthed uden at kende de individuelle stemmer centralt. Der har været nogle markante fremskridt i kryptografien, som muliggør det - dog er det nok ikke så avancerede teknologier vi ville bruge.

Jeg er også selv skeptisk overfor blandingen af teknologi og valghandlinger. Det skyldes dog mest, at de der plejer at vælge teknologien, plejer at gøre det forkert. De lukker systemet ned for uafhængig inspektion og håber på, at det nok skal gå. Sådanne systemer skal i deres natur være helt åbne, så alle kan inspicere og verificere koden bag.

Jeg synes det afhænger af, hvordan man strukturerer dagen og afstemningerne, men jeg er enig i, at det er et problem der skal addresseres.

Ja, det var ikke heldigt. Men hvorfor er det digitale analogt til det? På mig ser det ud til at være omvendt, fordi det digitale giver mulighed for at informationen kommer bredere ud. Tanken er vel netop, at der er mere og flere, der kan blive hørt?

Tilføjelse: Vi kan i princippet godt lave et papirpor, som stemmetællerne kigger på.

Hej Thomas? Hvordan vil du lave et papirspor i en digital afstemning?

Mht kode som kan inspiceres: Hvordan sikrer man sig at den kode som kører på maskinen er den samme som den man inspicerer og ikke på en eller anden måde er modificeret. I teorien er jeg sikker på at der er mekanismer hvis man har tilstrækkelig mange ressourcer, men i praksis er teknologin sårbar fordi den er kompleks.

Men selv hvis det var muligt fjerner det ikke den problemstilling at teknologien kommer i forgrunden og det menneskelige møde og “fornemmelsen” af stemningen i rummet osv. ryger i baggrunden.

Jeg synes der er virkelig mange potentielle issues, og at man som minimum skal begrænse digitale afstemninger til at være et vejledende supplement indtil der er flere erfaringer med det.

Fx ved et direkte print af stemmen i det øjeblik den afgives.

Men jo, der er mange issues der skal overkommes, også hvis man ser bort fra det rent tekniske.

Men jeg vil alligevel påstå, at det - når vi taler vores målestok vil være nemmere at snyde i en analog afstemning end i en digital.

Med mindre printet også har et navn på den beviser printet ikke andet end at der er blevet printet en stemme. Man kan fx. programmere maskinen til at printe noget anden end det som vælgeren har stemt.

Rigtigt. Men sådan er det også analogt. Det sikrer dog, at resultatet ikke kan rettes senere.