Digitalt bestyrelsesmøde mandag den 22. februar 2021

Alternativet Assens

Digitalt bestyrelsesmøde mandag den 22. februar 2021 kl. 19.00.

Dagsorden

  1. Siden sidst – forpersonen.
  2. Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
  3. Års- og opstillingsmødet mandag den 22. marts
  4. Overodrnet plan for foråret
  5. Pop-up caféer
  6. Kommunalvalget i 2021.
  7. Eventuelt og næste møde.