Dialogmøde om global politik: Hvad mener Sydjylland? -- Ny dato og sted --

Så er det snart tid til, at Politisk Forum (POFO) skal beslutte om Alternativets globale politik skal være det, som forslagsstillerne har lagt op på Dialog.

POFO’s næste møde er 20. november, men det er nu, vi alle har indflydelse på udformningen af Alternativets globale politik.

Vi vil gerne høre hvad Sydjylland mener, og vi inviterer derfor dig til dialogmøde:

Lørdag 12. november 2016 kl. 13-16 i byrådssalen, Give Kulturhus, Rådhusbakken 9, 7323 Give

Bemærk: Dette er det samme møde som oprindelig lå 5. november i Kolding

Meld dig gerne til på Facebook, så vi har en ide om, hvor mange vi bliver: Dialogmøde om global politik: Hvad mener Sydjylland?

Der vil være let forplejning.

Målet med mødet er at beslutte, hvad Sydjyllands storkreds mener om de 6 visioner:


Herudover vil vi meget gerne høre jeres holdning til de nye visioner om retspolitik: https://dialog.alternativet.dk/c/politik/retspolitik

og uddannelse: https://dialog.alternativet.dk/c/politik/skole-uddannelses-og-forskning

Venlig hilsen

Ane Line og Jens-Peter
Sydjyllands storkreds’ repræsentanter i POFO