DET SKER I JANUAR: #kandidatseminar #opstillingtilKV17

Først vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak for et forrygende år og ønske jer alle en fredelig grøn jul og et _venlig_t nytår.

Dernæst inviterer vi til hele to spændende og afgørende møder i forhold til Kommunalvalget 2017:

#kandidatseminar

5. januar kl. 19 - 21.20

Kommunalpolitik påvirker i høj grad din dagligdag, og er derfor både vigtigt og vedkommende.

Har du en mening om hvad Alternativets plads og mål på Frederiksberg bør være, overvejer du at stille op, eller er du bare interesseret i at høre lidt om hvordan de politiske hjul drejer i kommunen? Så kom og vær med til vores spændende kandidatseminar torsdag d. 5. januar 2017 kl 19.00-21.20.

Mødet er både for potentielle KV17-kandidater og generelt interesserede. På mødet vil vi bl.a. prøve at svare på spørgsmål som:

 • Hvorfor er kommunalpolitik vigtigt og interessant?

 • Hvordan foregår kommunalpolitik på Frederiksberg? (Herunder tidsforbrug og økonomiske forhold) (v/ Ali Maktabi, tidligere medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse for S)

 • Hvad var dine overvejelser ved at stille op til KV17 som helt ny i politik? (Birgitte Kehler Holst, kandidat til KV17 i Københavns Kommune)

STED: Mødet afholdes hos forperson Jonas Bechgaard, Johnstrups Alle 7. St. Th. Hvis du ikke kan komme til mødet, men brænder inde med spørgsmål, så tag endelig fat i Jonas for at få sparring på jonasbechgaard@hotmail.com

Arrangementet på Facebook: Kandidatseminar - for nysgerrige og kandidater


#Opstillingsmøde og valg af kandidater til kommunalvalget 2017

30. januar 2017 kl 19.30 - 22.00
Sted: Bibliotekssalen, Frederiksberg Hovedbibliotek

Vil du være med til at drive den venlige revolution på Frederiksberg?

Den 30. januar holder vi opstillingsmøde, hvor alle medlemmer vælger de kandidater, som skal repræsentere Alternativet til kommunalvalget næste år.

På vores årsmøde i november meldte 4 kandidater sig, men vi vil gerne have endnu flere gode repræsentanter. Særlig også for at afspejle mangfoldigheden blandt både medlemmer og befolkningen på Frederiksberg.

Hvis lokalpolitik for Alternativet på Frederiksberg er noget for dig, kan du nedenfor læse lidt om formalia angående opstilling og valg. Vær opmærksom på, at der er nogle faste deadlines, der skal overholdes.

Formalia om processen:

 • For at være opstillingsberettiget skal man på dagen for opstillingsmødet have været medlem i mindst 3 måneder, dvs. man skal senest have meldt sig ind d. 29. oktober 2016.

 • Opstillingsmødet skal helst ligge december-januar, og indkaldelse skal ske 6 uger før – denne email/opslag udgør hermed også indkaldelse af alle medlemmer til opstillingsmødet d. 30. januar 2016.

 • For at medlemmerne kan vide lidt om hvem de kan stemme på til opstillingsmødet, vil bestyrelsen udarbejde et informationsskema som kandidaterne skal udfylde. Skemaet sendes til de som måtte vise interesse, enten ved direkte henvendelse til bestyrelsen, eller på mødet d. 5. januar. Skemaet vil ca. tage 1-2 timer at udfylde, og skal returneres til forperson Jonas Bechgaard d. 10. januar 2017. Bestyrelsen vil herefter rundsende de udfyldte skemaer til alle medlemmer, senest 16. januar 2017.

 • Der skal d. 30. januar 2017 vælges op til 10 kandidater. Dette vil ske på følgende vis:

 • Jf. de overordnede vedtægter §15, stk. 4, skal alle kandidater have tilslutning fra mere end 50% af de fremmødte stemmeberettigede. Derfor vil der være en indledende valgrunde hvor alle kan afgive lige så mange stemmer som der er opstillede (én stemme per kandidat). [Eksempel: Der er 62 fremmødte. En kandidat skal således have stemmer fra mere end 31 fremmødte for at gå videre.]

 • Hvis mere end 10 kandidater går videre, da tages en anden valgrunde, hvor der kan afgives stemmer svarende til halvdelen af antallet af kandidater (eventuelt oprundet). De 10 kandidater som får flest stemmer er valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

 • Når kandidaterne er valg, vil bestyrelsen komme med forslag til eventuel valg af spidskandidat.

 • Bestyrelsen vil også drøfte eventuelt uddannelsesbehov med de valgte kandidater.

Vi håber på at rigtig mange af jer tænder på ideen om at få lokalpolitisk indflydelse og være med til at sætte et alternativt fingeraftryk på Frederiksberg.

Arrangementet på Facebook: Opstillingsmøde Kommunalvalg 17

Gode hilsner

Bestyrelsen på Frederiksberg
frederiksberg@alternativet.dk