Det lidt forsinkede årsmødereferat

Hej alle medlemmer af Alternativet Kalundborg

Så har vi afholdt årsmøde. Godt nok er vi kommet til at kalde det for generalforsamling i det vedhæftede referat, men ideen er den samme…

Og det er faktisk lige netop det vedhæftede referat, der er meningen med denne mail. Og med referatet følger en forpersonsberetning og et regnskab, så der er lidt læsestof

Generalforsamlingsreferat juni 2018.pdf (257.1 KB)

Venlig hilsen Bestyrelsen