Der indkaldes hermed til Generalforsamling/årsmøde

Alternativet Struere/Lemvig

Der indkaldes hermed til Generalforsamling/årsmøde i lokalforeningen Struer/Lemvig.
Dato d.30 januar 2019 kl.19 Aktivitetscentret skolegade 5 7600 Struer.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
valg af dirigent.
valg af stemmetællere og referenter
Bsetyrelsens beretning
fremlæggelse af regnskab og godkendelse
Behandling af forslag fra medlemmer.
valg til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt

Vil du opstille til bestyrelsen skal du sende en mail til vibekebjerrum@live.dk senest mandag d.23 januar 2019.
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet fx ændringer til vedtægterne skal ligeledes indsendes til vibekebjerrum@live.dk senest d. 23 januar 2019.

Ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et fantastisk nytår.

Mange grønne hilsner

Bestyrelsen i Alternativet
forperson
Vibeke Bjerrum