Der er brug for din viden

Sommerferielukket på Landssekretariatet

Sommeren er over os - selvom det godt nok regner en hel del bag ruderne i skrivende stund. Men regnvejr eller ej, så skal ferien holdes.
Det betyder, at landssekretariatet holder lukket fra nu af og frem til d. 8. august. Men vi glæder os meget til at komme tilbage, ovenpå nogle uger, hvor vi puster ud, sover længe og genoplader batterierne til en god, lang sæson fra august.

Vi åbner ballet igen d. 8. august, hvor alle mand er tilbage på kontoret.

Men derfor har vi alligevel samlet nogle vigtige oplysninger til jer på falderebet, inden i bevæger jer afsted på ferie.

Bl.a. er der nyt fra Hovedbestyrelsen, du kan komme ind og besøge Den Grønne Gang på Christiansborg, dele din viden om din kommune og dermed være til at præge de mærkesager, vi skal oplyse om til kommunalvalget - og være med til at udvikle politik på sundhedsområdet.

Inden I dykker ned i de forskellige tiltag nedenfor, så vil vi sige:
Tak for al jeres støtte, opbakning og engagement. Vi er alle fyldt med forhåbning og håb - og det er primært pga. jer derude. Tak!

Kærlig hilsen
Landssekretariatet

Nyt fra Hovedbestyrelsen i Alternativet

Ved forperson, Maj Baltzarsen

Hovedbestyrelsen og landssekretariatsleder, Nils Brøgger Jakobsen, er i dag blevet enige om at afslutte samarbejdet.

Nils Brøgger Jakobsen, medarbejderne og frivillige i Alternativets Landssekretariat har bevæget Alternativet fra ca. 4.000 medlemmer til knap 11.000 medlemmer, og de har herudover opbygget et landssekretariat og en landsorganisation med 65 lokalkredse samt udbygget Alternativet til at repræsentere fem lokalpolitikere, hvilket der i den grad er grund til stolthed over.

Alternativet er derfor i dag et helt andet sted, end da Nils Brøgger Jakobsen blev ansat som landssekretariatsleder, og vi er derfor enige om, at der nu er behov for et nyt match i rollen som landssekretariatsleder. Nils er nu gået på sommerferie, og vi takker ham for den store indsats.

Uddannelse i Alternativet

Af Sascha Faxe, uddannelsesansvarlig på landssekretariatet

Vi er Alternativet! OG det vi er, og kan, er grundlaget for den mission, vi har om en bæredygtig verden, hvor mange mange mennesker bliver aktive medskaber af vores samfund på en god og respektfuld måde.

Derfor sparker vi nu gang i en række forskellige kursustilbud og uddannelser rundt om i hele landet.

Som ansvarlig for uddannelse i Alternativet er jeg rørt og stolt over, at vi også på uddannelsesområdet formår at handle på den måde vi tror på. Flere ved mere. Og det er i den grad også tilfældet for vores uddannelser. En række handlekraftige frivillige med et væld af stærke kompetencer indenfor undervisning mødtes weekenden efter årsmødet og crowdsoursede fundamentet for kurser og uddannelser, som er skræddersyet til det, vi er og vil være i Alternativet.

Vi starter med kurser til jer, der er i gang med KV17, kurser i bestyrelsesarbejde og en hel konsulentuddannelse i facilitering. Læs mere her, og tilmeld jer i nærheden af, hvor I bor.

Det er de samme frivillige, som kommer rundt og underviser. Glæd jer!!!

Vi har brug for viden om kommunerne! Kan du hjælpe?

Rundt omkring i landet begynder det at ulme med gode initiativer rettet mod kommunalvalget i 2017. Men: Vi oplever, at vi ofte kan bruge hjælp til at finde og kende de problematiske regler og procedurer - og til at arbejde i dybden med mulige mærkesager for Alternativet.

Det kan være:

 • Du er lærer, eller kender folkeskoleområdet godt og kan se, hvordan vi i praksis kan gøre skolerne mere frie
 • Du arbejder i et jobcenter og ved, hvordan vi kan skabe nye, bedre og mere levedygtige regler til gavn for borger og by
 • Du kender til forsyningsselskaberne og har idéer til, hvordan de kan blive endnu mere grønne og bæredygtige
 • Eller noget helt fjerde, femte og så videre …

Hvis du tror, at du måske ved noget, som vi kan få gavn af, så giv os en melding her: Ressourceperson til kommunalvalg? Måske er det dig

Så vil vi ringe dig op efter sommerferien for at høre nærmere. På forhånd tusind tak!

Vedtægtsudvalg

Som bekendt fik vi på Årsmødet nye vedtægter, som gælder lokalt og på landsplan. Selvom der er lagt et stort arbejde i at formulere præcise vedtægter, kan der af den ene eller anden grund opstå uklarheder. Derfor blev det på årsmødet besluttet at nedsætte et vedtægtsudvalg, som skal afgøre spørgsmål vedr. læsning af vores vedtægter. Desuden er det udvalgets opgave at agere som eventuel ankeinstans i tilfælde af eksklusionssager.

Vi søger fem medlemmer plus to suppleanter, der har lyst til at sidde i udvalget. Det er svært at sige, hvor meget udvalget får at lave - forhåbentligt meget lidt, men de sager udvalget får kan forventes at have vigtig og principiel karakter da udvalget har den øverste fortolkningsret af vedtægter i Alternativet.

Hvis du har lyst til at være del af udvalget, skal du sende en ansøgning inden 1. august. Find formularen via dette link.

Har du spørgsmål kan du kontakte Nis på: nis.benn@alternativet.dk

Vil du besøge Den Grønne Gang på Christiansborg?

En af vores kerneopgaver i Alternativet er, at bygge bro mellem befolkningen og Christiansborg. Derfor sætter vi en række datoer i kalenderen, hvor du, som medlem, kan komme og besøge vores politikere på Den Grønne Gang på Christiansborg. Det er ikke kun et møde med Borgens tykke mure, men et møde, hvor vi italesætter, hvad dine folkevalgte kan gøre for dig, og hvad du kan gøre, for at hjælpe dine folkevalgte politikere.
Det vil ske hver den første onsdag i måneden fra kl. 19-21. Herunder kan du se, hvilke politikere, der vil være til stede under hvilke møder:

 • 7. september - Uffe Elbæk
 • 5. oktober - Carolina Maier
 • 2. november - Ulla Sandbæk
 • 7. december - Roger Matthiesen

Forhåbentlig får vi givet hinanden en masse god inspiration, rum til at stille - og svare - på spørgsmål og politikerne kan få en masse gode ideer og indput til, hvordan deres politik. Samtidig ønsker vi at sætte fokus på, hvordan I, medlemmer kan inspirerer jeres lokalområde, byråd, frivillige, storkredse, lokalforeninger og naboer til at handle på gode ideer, udvikle politik og skabe nye rammer for vores måde at tænke på.

Men så ønsker vi også at give jer en rundtur på de mange, lange gange på Christiansborg og give jer et indblik i, hvordan en hverdag på en arbejdsplads som denne ser ud.

Tilmelding
Selvom Christiansborg er et stort sted, så har vi begrænset plads.
Der er derfor kun mulighed for 20 personer pr. gang, at komme med. Så skynd dig allerede nu, at tilmelde dig på medlem@alternativet.dk. Skriv: “Besøg Den Grønne Gang” i emnefeltet, samt dit navn og telefonnummer i selve mailen.
Deadline for tilmelding er en uge før hver af de ovenstående datoer, men ellers gælder først-til-mølle princippet.

Vi glæder os til at se dig
Kærlig hilsen Politisk Sekretariat og Landssekretariatet

Uffe på tourné på tværs af landet.

I fem dage i september 2016 vil Uffe Elbæk og medarbejdere fra Landssekretariatet og rejse på tværs af landet for at inspirere og skabe relationer med og mellem bestyrelsesfolk, kommende kandidater og medlemmer.
Formålet med turen er, at skabe en fælles fortælling om Alternativets historie, formål og værdigrundlag samt styrke relationerne mellem lokalafdelingerne, kredsen(e) og landssekretariatet og Christiansborg. Vi håber, at møderne vil motivere endnu flere til at tage del i det lokale daglige arbejde samt forberedelse af den kommende kommunalvalgskampagne.
De bekræftede datoer og byer er:

 • 12. september: Ålborg
 • 13. september: Esbjerg
 • 14. september: Svendborg
 • 15. september: Vordingborg
 • 16. september: København

Arrangementerne vil vare fra 17:00 – 21:00. Nærmere oplysninger om lokalitet vil komme i en efterfølgende nyhedsbrev – sæt dog allerede nu kryds i kalenderen.
Kontaktperson er maiken.meedom@alternativet.dk

Arrangementerne er åbne for medlemmer af Alternativet.

Synes du at sundhedspolitik er spændende? - og vil du være med at til skabe Alternativets sundhedspolitik og kampagne til regionsrådsvalget?

Af Nis Benn, Organisationsansvarlig på Landssekretariatet

Efter sommer opretter vi i hver region ét sundhedsudvalg, som skal være forum for fagpersoner, kommende kandidater og frivillige, der vil lave kampagne inden for sundhed.

Så hvis du har tid, energi og kompetencer at bidrage med så send os en kort ansøgning, som du finder på dette link: Sundhedsudvalg - ansøgning

Som udgangspunkt er udvalgene åbne for alle, der ønsker at bidrage til denne del af vores projekt, men hvis vi får mange interessetilkendegivelser kan det godt være, at vi sorterer en smule til en start. Vi vil dog holde alle orienteret om udviklingen og håber at finde gode handlerum for alle hen ad vejen.

Vi ved endnu ikke helt, hvordan sundhedsudvalgene vil arbejde, men vi lægger (også her) vejen, mens vi kører på den. Vi tror det bliver fedt, men vær forberedt på, at vi skal eksperimentere os frem til den rigtige form i hver enkelt region og på tværs af regioner.

Vi glæder os til at høre fra dig.


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
aktiv@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

Kære sekretariat,

prøv næste gang I sender en nyhedsmail med mange emner ud og lave en indholdsfortegnelse i begyndelsen af mailen, det vil gøre det langt mere interessant for modtageren at læse mailen.

2 Synes om

Kære Sekretariat,
Nu hvor sommerferien er overstået, og sommeren kun varer et par dage endnu efterlyser jeg Sekretariatets aktion og opfølgning på jeres egen efterlysning under overskriften: “Vi har brug for viden om kommunerne! Kan du hjælpe?”
I fik selvfølgelig rigtig mange positive reaktioner. Vil i ikke fortælle hvor mange? og hvor mange der er brug for?
Kan man regne med, at alle der har responderet vil modtage et svar?