Den store Illusion

Alternativets programerklæring i bæredygtighed er et sjældent studie i prosa:

“… er der behov for innovation i dyrkningsmetoderne, så den økologiske planteproduktion bliver mindre afhængig af tilførsel af næringsstoffer fra husdyrproduktionen.”

“… og kunstgødning skal væk fra markerne, skal det også væk fra skovene.”

Alternativer anvender behændigt udtrykket innovativ når faglig indsigt mangler. Planteproduktion er afhængig af næringsstoffer. Når Alternativet arbejder for at planteproduktion både skal være mindre afhængig af næringsstoffer fra husdyrproduktionen og kunstgødning, forkastes basal videnskab til fordel for magi og fatamorganaprojekter.

“… og genoprette økosystemerne der, hvor de er brudt sammen.”

Hvilke økosystemer taler vi om? Er det økosystemer der tager højde for de uundgåelige klimaforandringer, eller tilstræbes forgæves et økosystem baseret på en svunden tid?

“… at genskabe naturlig hydrologi …”

Hydrologi er studiet af fordeling og bevægelse af vand. Udtrykket “genskabe naturlig hydrologi” giver ingen mening, da vand følger de fysiske love. Der er ikke en bestemt biotop i økosystemet der dikterer de fysiske love.

… skal der fremover satses på at få flere dyr på græs til gavn for naturen."

Hvilke dyr taler vi om, og hvilken forvaltning skal tages i anvendelse, når Alternativet samtidig er fortaler for et formindsket kødforbrug?

“… I dele af Statens skovarealer kan der drives skovbrug for at binde CO2 fra atmosfæren i biomasse.”

Hvorfor er CO2 bindingen fra atmosfæren vigtigere end bindingen fra omsætningen i skovbunden, når sidstnævnte er hurtigere og større?

Biomasse er et luftigt begreb. Havde Alternativet anvendt vedmasseopgørelsen gav det mening. Hvad med bladene efter løvfald?

“… behov for mere naturkendskab i (den) danske befolkning,”

Bestemt - og den er særlig tiltrængt blandt Alternativets ideologer :wink:

1 Synes om

Hydrologi betyder ikke at dræninger sløjfes. Hydrologi er stadig studiet af vand og bevægelse. Alternativets anvendelse af ordet i programerklæringen er røverlatin.

CO2 binding ophører i skoven når træmassen dør samt løvfald. Herefter afgives CO2, men i forskellig tempi afhængig af nedbrydningen, som igen er afhængig af C/N forholdet i førnen.

Det er korrekt at CO2 bindingen medregnes i træprodukter efter hugst. Det er faktisk den væsentligste årsag til skovens potentiale som CO2 binding som igen er afhængig af driftformen.

Åbne arealer og CO2 binding er ikke modsætninger. Plukhugst efter forstlige principper som det praktiseres i Mellemeuropa tilgodeser begge hensyn.