Den Sociale Bundlinje mandag den 15. juni kl 19 til 21 på Zoom

Kære medlemmer

Jeg håber, at I alle har det godt :cherry_blossom:

I morgen aften, den 15. juni kl 19 til 21, ses vi igen på Zoom, for at rette fokus på Den Sociale Bundlinje. Dels for at dele viden og synspunkter, dels for at finde frem til temaer og mærkesager, som vi vil løfte i Kreds Nordsjælland/Region Hovedstaden som helhed eller i den enkelte lokalafdeling. Du tilmelder dig på storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

Noter fra det forrige møde om Den Sociale Bundlinje:

  • Når vi taler om den sociale bundlinje, taler vi om det gode liv, og det kan se forskelligt ud fra person til person, fra livsalder til livsalder mm. Derfor er det vigtigt, at et menneske har indflydelse på og er medbestemmende i de forhold, der vedrører hedens/hans livsvilkår. Målet er trivsel for flest mulige (I vores udspil på side 37 anbefaler Å, at livstilfredshed måles ved at bede befolkningen om at svare på, “hvor tilfredse de er med deres nuværende livssituation på en skala fra 0-10”. Metoden kaldes for Cantrils stige).

  • Mennesket har nogle basale behov som mad, et hjem, omsorg, der er forudsætninger for, at den enkelte får det overskud der er nødvendigt for at kunne engagere sig - bidrage til og være i et fællesskab.

  • Den Grønne Bundlinje må ikke komme i karambolage med Den Sociale Bundlinje pga priser på økologi o.lign.

  • Det første skridt mod social bæredygtighed er at vi får en god start i livet - at bruge vores nysgerrighed, at få omsorg, frisk luft, rent vand mm.

  • Vores børne- og familiepolitik har en central rolle at spille. Det er her vi skaber forudsætningerne for det gode liv, og det er barnets første erfaring af at være i et fællesskab.

  • Der er brug for at tænke og planlægge mere langsigtet, idet investeringer i velfærd skal prioriteres og evalueres over mange år.

  • Der skal være gennemsigtighed i politiske processer, og der er brug for borgerinddragelse på nye måder, så der bliver tale om reel indflydelse og medbestemmelse. Vi talte bl.a. om hvordan høringssvar og input fra borgermøder håndteres af kommunens forvaltning, da det er helt afgørende, at vores bidrag tages alvorligt. Faglige borgerråd, borgerting, lokalråd, interessefællesskaber mm. er måder, hvorpå vi kan realisere et bedre demokrati. Desuden skal borgerinddragelse ske på et tidligt tidspunkt i processen, så vores engagement, viden og bidrag har en chance for reelt at påvirke det færdige resultat.

Vi ses :butterfly:

Kærlig hilsen

Bina Seff
Forperson Kreds Nordsjælland
Politisk Forum