Den naturlige og fælles religion

Vi lever alle på den samme Jord, i det samme Solsystem, i den samme galakse, Mælkevejen, og i den samme del af det synlige Univers. Disse forhold er alle inkorporeret i de mange kulturelle fortællinger om Skabelsen.

Jordens rotation og kredsløb omkring Solen og Solen kredsløb omkring Mælkevejens centrum giver fælles fortællinger om Skabelsen og menneskets forhold til denne.

Det er min overbevisning at de mange kulturelle fortællinger omhandler de grundliggende forhold og principper for Skabelsen og den fortsatte fortælling som specifikt er tilknyttet Mælkevejen og dens mytiske og religiøse symboler.

I “gamle dage” var der ikke forskel på hvad der var religiøst og hvad der var “sekulært”. Alt var helligt og og ved at helligholde skabelsen og følge dens skabende rytmer, fik menneskene den medlevende og medfølende fornemmelse af livets hellighed i alle forhold mellem mennesker, dyr og vækster.

  • Ved igen at indføre helligdage i årets sæsoner, kan denne indlevelse og medfølelse igen blive grobunden for en helt naturlig religion der ikke er dogmatisk eller teoretisk, men direkte vedkommende for alle mennesker, dyr og vækster.

Læs lidt her om en sådan naturlig religion, genfundet via et studie af Skabelsesfortællinger, mytologiske tekster og sammenligninger med moderne astronomi og kosmologi.

Dansk side - http://native-science.dk/
Engelsk side - http://native-science.net/

Hilsen
Ivar Nielsen

Går man meget langt tilbage i tiden FØR “stat og kirke” var der ingen adskillelse imellem “det hellige og det verdslige” og den egentlige menneskelige viden om “det hele” var indbygget i de mange kulturelle mytologiske fortællinger om Skabelsen og om hvordan menneskene indgik i denne skabelse.

Vor tids adskillelse beror på at mange kulturer ikke mere føler sig forbundet med “det hele” på samme måde som tidligere kulturer og generationer. Skabelsesfortællingerne er blevet til “skrøner” i stedet for de myto-kosmologiske forklaringer som der er indbygget i fortællingerne og dermed er der opstået et skel imellem den menneskelige viden om “det hele der hænger sammen” og som oprindeligt blev betragtet som værende lige helligt.

Stat og Kirke burde være lige meget involveret og bestemmende i et samfund. Men det kommer naturligvis an på hvorvidt en sådan ligestilling er baseret på nogle naturlige værdier og ikke på en masse doktriner som er tros-baseret og ulige præget af et mandsdomineret verdensbillede.

Desværre er vores religiøse kultur netop præget af et sådant mandsdomineret verdensbillede med dens monoteistiske Jødiske/Kristne/Islamske overlevering. Før indførslen af denne ene mandlige guddom var der også ligeværdige kvindelige guddomme i disse religioner og dermed også en balance imellem værdierne fra begge kønskvaliteter.

I ideelle tilfælde fungerede denne afbalancerede verdensopfattelse også ud i menneskenes omgivelser med en indlevelse og respekt for alt liv således at ALT blev betragtet som værende helligt som en integreret del af Skabelsen.

  • Skulle man i vor tid genindføre en ideel og afbalanceret styring imellem “stat og kirke”, skulle denne baseres på en religion der er specifikt tilknyttet “naturens gang” og dermed også til de astronomiske forhold som spiller ind når Jorden roterer og kredser omkring Solen og denne kredser omkring centret af vores galakse Mælkevejen som er de nærmeste forhold i den Skabelsesfortælling som alle Jordens kulturer fortæller om.

Vi lever alle på den samme planet Jorden, i det samme Solsystem, i den samme galakse Mælkevejen og i den samme del af det synligt observerbare Univers og SELVFØLGELIG har alle kulturer den samme Skabelseshistorie og de overordnede fælles betingelser for livet på Jorden.

Dermed er der oprindeligt INGEN forskel på de forskellige kulturers religionsopfattelse - det er kun senere menneskelige fortolkninger som har skabt tilsyneladende forståelsesmæssige forskelle idet skabelsesfortællingerne omhandler de naturgivne kosmologiske forhold vi alle lever under.

  • Indførelsen og dyrkelsen af en Naturreligion vil dermed lægge vægt på de astronomiske årstider med ritualer omkring forårsjævndøgn, midsommer, efterårsjævndøgn og midvinter - ligesom alle naturfolk har gjort dette i årtusinder.

  • Derudover er der ritualer som specifikt er tilknyttet Mælkevejens Mytologi og betydning. Disse ritualer er pt. forskudt med 12-13-14 dage i forhold til årstidernes ritualer grundet præcessionsbevægelsen som afspejler forholdet imellem et jordisk år og et stjerneår)

Studer mine Myto-Kosmologiske sider om Natur-Religion, her:

Dansk - http://native-science.dk/
Engelsk - http://native-science.net/

Hilsen
Ivar Nielsen

Interessante tanker. Vi må jo begynde et sted, så lad os lave 4 årstidsfester: Solhverv og jævndøgn. Det bringer os nærmere naturen. Bliver der stort fokus på dem, glider de religiøse dage ud. I praksis er de det allerede, for hvem lægger noget særligt i faste, påske, pinse fx? Ren overfladekultur som vi lader os købe for med fridage.

Til dit spørgsmål ovenfor vil jeg bare svare: Jeg gør. Og mange andre, jeg kender som også støtter Alternativet.