Den Grønne Bundlinje på onsdag den 10. juni kl 19 til 21 på Zoom

Kære medlemmer

I næste uge fortsætter samtalerne om de tre bundlinjer, og vi begynder igen med Den Grønne. Denne gang skal vi forsøge at finde frem til, hvordan de politiske temaer kan løftes i den kommende valgkamp, og udgangspunktet er de fokusområder, som blev taget op forrige gang. Hvis du ikke deltog i det første møde, og har noget, som du meget gerne vil arbejde med, skriver du det i mailen, når du tilmelder dig.

Skriv til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk hvis du vil være med, så får du et link tilsendt en time før mødet ca.

I samtalerne om de tre bundlinjer blev det meget klart, at disse hænger sammen. Alligevel er det hensigtsmæssigt at opdele dem, når man skal beskrive, analysere og skabe en handling, der fremmer vores politik.

Vi skal måle på noget andet end BNP, tænke holistisk og medregne afledte effekter.

Det vi talte om vedrørende…
Den Grønne Bundlinje

 • Offentlig transport: Små busser og flere afgange, Eldrevne busser - biogasbusser, Lavere priser

 • Offentlige indkøb: Økologiske, Biodynamiske og Svanemærkede produkter

 • Offentlige arealer: Forbud mod brug af gift, Lave fælles nyttehaver, Bruge permakultur, Planlægge med en optimal biodiversitet for øje

 • Boligselskabers arelaer, Erhvervsarealer: Opmuntre til at undgå gift og fremme biodiversitet

 • Landbrug: Flere og mindre landbrug, Etablere grønne striber mellem markerne, Opmuntre til at omstille til økologi

 • Institutioner/plejehjem: Mindre kød/Vegetarisk madplan, Økologiske råvarer, Efteruddannelse af kokke/køkkenpersonale

 • Affald/ressourcer: Fællesskab om værktøj/havemaskiner og et lånesystem evt via en hjemmeside, Reparationscaféer, Cirkulær kommune (KL har lavet et udspil), Samarbejde med nærliggende kommuner

 • Økologisk fodaftryk (med justeringer, da man ikke medregner tab af biodiversitet, udledning af fosfor i havet bl.a.): Beregne en kommunes økologiske fodaftryk for at skabe en adækvat handling.

 • Energi: Arbejde for geotermi, store varmepumper, sol og vind samt efterisolering.

På tværs af kredsen:: Lave en fælles folder, som fortæller hvordan man får en vild have/fremmer biologisk mangfoldighed i sin have. Måske er der en grobund for at lave et fællesskab i kredsen omkring dette. Man kan også danne en gruppe i sin kommune, og få lokalpolitikere til at interessere sig for biodiversitet - eller andre politiske temaer. På Facebook finder du siden: Nordsjællands Vilde Haver.

Andre go’e møder:

 • Familiepolitik (se forrige nyhedsbrev) torsdag den 11. juni kl 20 til 21:30 (digitalt møde)

 • Den Sociale Bundlinje mandag den 15. juni kl 19 til 21

 • Møde i kredsbestyrelsen torsdag den 18. juni kl 19 til 21. Tilmelding på storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

 • Den Økonomiske Bundlinje onsdag den 24. juni kl 19 til 21

 • Års- og opstillingsmøde i kredsen lørdag den 29. august kl 13 til 16 i Hillerød med besøg af vores politiske leder, Josephine Fock

 • Kick-Off-Valgkampsdag lørdag den 12. september kl 11 til 14 i Hillerød med nuværende eller tidligere repræsentanter fra by- og regionsråd samt Folketinget.

 • Alternativets landsmøde lørdag den 26. september

 • Opstillingsmøde for valg af folketingskandidater lørdag den 31. oktober kl 13 til 16 i Hillerød.

Vi ses :slight_smile:

Kærlig hilsen
Bina Seff
Forperson