Demokrati og borgerindragelse/medborgerskab - ordførerskab - hvad tænker du?

DEMOKRATI OG BORGERINDRAGELSE/MEDBORGERSKAB - ORDFØRERSKAB - HVAD TÆNKER DU?
“Ingen arme ingen kager”

Inger’s berømte kager kender vi vist alle til, nu er det tid til at vi viser Danmark hvilke samfundsforandrende demokratiske muller der er på vores Å-arme!

Kære alle!

Det har været lidt længe undervejs - men nu er vi der…… Næsten!
Måske er det ikke det største ordførerskab - når man måler det med mediernes eller Christiansborgske målestoksforhold - DESVÆRRE!

Der lægges nu “sidste hånd” på at ordførerskabet gerne skulle blive til en ordførergruppe, som ønsker at arbejde med demokrati og borgerinddragelse/medborgerskab.
Efter lidt mere end tre år som kommunalbestyrelsesmedlem, er min personlige ambition at vi og kvitter begrebet “borgerinddragelse”, som er blevet godt gennemhullet de senere år.

Borgerindragelse er uden tvivl vigtigere end aldrig før!
Men endnu vigtigere er at borgerindragelse bliver til medborgerskab, at målet ikke blot er at indrage, men at vi også har en ambition om at give borgeren en aktie i beslutningerne der træffes.

Alternativet fik for alvor “Borgerindragelse” på dagsordenen efter valget i 2015.
Et begreb som især borgmestre og nu også ministre har taget til sig, men som også er et begreb, der desværre for alt for mange opfattes som “misbrugt” grundet en halvhjertet indsats mange steder.

Begrebet “Borgerindragelse” er blevet brugt flittigt, men har ikke opfyldt forventningerne hos de borgere der har brugt sin dyrebare fritid, i alt for mange tilfælde. Kommuner der har gennemført mulighed for borgerforslag, men med krav om uhørte mange underskrifter, kommuner der ikke er gearet til at handle på forslag der får opbakning, og et folketing der ikke vil love at forholde sig til anbefalinger fra et klimaborgerting.

Dette er blot få eksempler på mislykket borgerindragelse der i virkeligheden har modsatte effekt, og efterlader borgere i frustration og ærgrelse.

Ud fra dette perspektiv vil jeg meget ydmygt og håbefuldt byde op til dans, og håbe på du kan gøre os klogere på hvad ordførerskabet skal kunne, når vi genbesøger og fornyer ambitionen om at være det mest demokratiudviklende parti i Folketinget.

Mine spørgsmål til dig til reflektion omkring ordførerskabet:

Hvordan skal en sådanne ordførergruppe sammensættes?

Hvilke kompetencer det kunne være fedt at have i gruppen?

Hvordan indrager vi bedre, vores bagland, bevægelse, parti samt andre interessenter når vi skal stå på mål for vores vidensbaserede politik og beslutninger?

Hvordan opnår vi som parti det mest optimale, for at give vores folkevalgte det stærkeste demokratiske mandat - også imellem valgene?

Hvordan bliver vi synlige på de forslag og tiltag vi kommer frem med nationalt/kommunalt - både kommunikativt og i form af aktivistiske tiltag.

Hvordan holder vi os bedst ajour med den demokratiske udvikling, og de relevante spørgsmål vi skal forholde os til?

Skal vi have en demokratipakke til KV21, eller er det frihed i hver kommune vi vægter højst?

Dette er blot nogle få spørgsmål vi skal arbejde med, samt se ind i og udvikle vores egen demokratipakke og ikke mindst tænke en version 2.0 på borgerforslag - så de ikke blot stemmes ned, men også tages seriøst og meget mere.

Jeg rykker nu frem til start og indkasserer forhåbentlig dermed en energifyldt vindmølle, og glæder mig til at kunne vende tilbage om ganske kort tid.
Med en invitation til at deltage i ordførergruppen omkring Demokrati og Borgerindragelse/medborgerskabet.

Indtil da vil jeg glæde mig til at se dine tanker omkring mit skriv og oplæg omkring ordførergruppen, enten her eller på AlleOs.

Jeg håber at du har lyst til at dele nogle tanker, når du har læst dette og ser frem til at arbejde videre med ordførerskabet - med jer alle :slight_smile:

Mvh
Kenni Flink
Kommunalbestyrelsesmedlem Albertslund Kommune
Ordfører for Demokrati og Borgerindragelse

Omkring: "Hvordan bliver vi synlige på de forslag og tiltag vi kommer frem med nationalt/kommunalt - både kommunikativt og i form af aktivistiske tiltag. "

Personligt er jeg ved at arbejde på en ‘aktivistisk nøgle’, der gør at man bedre kan se sig selv i mere aktivistisk arbejde - god lommefilosofi, der bør bibringe god energi til KV21 i november :slight_smile:
… sidder og skriver på det netop nu, så hold øje Kenni

1 Synes om