De tre bundlinjer – et spørgsmål om balance

I Alternativet taler vi altid om de tre bundlinjer, den sociale, den miljømæssige og den økonomiske. Det gør vi, fordi det kan betale sig at investere i mennesker og i vedvarende, bæredygtige initiativer, og derfor mener vi også, at Odsherred kommune fremover skal tænke på alle tre bundlinjer, uanset hvilke projekter, der investeres i.


Importeret fra: https://odsherred.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/de-tre-bundlinjer-et-sporgsmal-om-balance