De små ting og de store udbud

De decentrale enheder i kommunerne har svære vilkår, når småting som toiletter skal skiftes efter at indkøb af varer og tjenesteydelser er lagt ind i forvaltningerne. Krav til udbud og udlicitering af rengøringsopgaver, giver ofte nogle lange og omstændelige sagsforløb, hvor mange timer bruges på at kommunikere opgaven rundt i et stadigt større system af embedsfolk mv.

Rigtig meget af dette kunne simplificeres og derved give mening på skoler og institutioner. Men hvordan arbejder vi det ind i en lokal politisk kontekst, så det kan bruges i valgkampen. Hmmm.

Hvad nu hvis skoleledelsen selv kan bestemme?
Kunne en serviceopgave så ikke løses ved at pedellen indkøber et nyt toilet og sætter det op eller bestiller en VVS til at skifte det?
Hvis toiletterne er grisede omkring frokost, holder rengøringspersonalet et ekstra øje med dem.

Hvor meget koster det i forhold til endeløse snakke om problemerne i skolebestyrelserne, kontakter til forvaltninger, irritationer og beskyldninger mellem forældre, at skolen ikke selv har muligheden (udliciteret rengøring) eller ikke må på grund af fælles indløbsaftaler.

Det skal give mening og måske er det selve eksemplet vi skal bruge i forhold til valgkampen? Men hvilke myndigheder skal vi kigge på både nationalt og kommunalt for at sikre friheden ude i de yderste led?

Jeg er enig med dig. Der er for meget snak og for lidt handlig… den handling der kan lade sig gøre koster ofte “for meget snak og tid” (som du også beskriver).

her er nogle link’s som forhåbentligt kan hjælpe på vej:

http://www.oao.dk/index.php?id=58&uid=2000186&view=1

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_57086/cf_202/Fakta_om_udbud_og_konkurrenceuds-ttelse.PDF

Direktiver, love og regler fra Udbudsportalen.

http://tilbud.udbudsportalen.dk/artikler/kend-reglerne-for-udbud/

Her er noget fra et privat advokatfirma…

God arbejdslyst. :+1: