De sidste nyheder i 2018 der rinder ud


Vi havde et fortrinligt møde med Rasmus Nordqvist, Sascha Faxe og Claus Jansson i begyndelsen af måneden. Især quiz, quiz, byt osede af iver, spørge- og talelyst. Tak fordi I var med til at gøre det til en fest.

Vi håber, at I nyder julen og kommer stille ind i det nye år, jvf. Jacob Antvorskovs FaceBookopfordring til at spare på krudtet og yde til klimaet.

Invitation til nytårskur 7.januar 2019 i Aksen
For at sætte punktum på 2018 og kigge ind i 2019 vil vi gerne invitere til nytårskur i Aksen, Asnæs kl.19-20.30.

Vi forestiller os en uformel snak om årets arrangementer, byrådets politik - har byrådet levet op til konstitueringsaftalen - og hvad vi p.t. forestiller os for 2019.

Det bliver festligt med ægte økologisk brus og kransekage. Medbring gerne overskydende (bord)bomber og serpentiner. Vi går derfra med hele lemmer.

Opstart til kommende valgkampagne
Vi tager hul på, at der bliver valg i 2019, og at Uffe stiller op som statsministerkandidat. Det skal blive godt.
Vi inviterer derfor til fælles oplæg i Holbæk mandag 14.januar 2019 kl 19-21 i Multihuset

Der er bus fra stationen, der stopper 500 meter fra huset, men vi kan også godt køre folk fra og til Holbæk Station, hvis der er behov for det.
Rasmus Nordqvist er til stede og vi skal med de tre nordvestsjællandske lokalafdelinger tage de første spadestik til den praktiske side af en kampagne: kan vi finde nogle tovholdere for plakater, hvor kan de bo, altså plakaterne, hvem kan storkredsen kontakte og i det hele taget en løsere snak om dit og dat.

Vi håber, at I er friske på at være med og byde ind med det, I kan og vil.
Rasmus bager kage, og vi brygger kaffe.

Lundbeck og teknikaliteterne - den fortsatte historie
Odsherred kommune har ikke rystet på hånden efter Planklagenævnets afvisning af lokalplanen, som foreløbig har bremset Lundbecks planer om at udvide deres aktiviteter i Lumsås.

De har allerede indledt en proces, der skal føre til en ny lokalplan, så Lundbeck kan genoptage deres planer. Det kommer til at tage en rum tid, men som sagen står, skal der ”bare” nogle omformuleringer og en ny argumentation til, før den planlagte bygningshøjde kan accepteres og den anbefalede minimumsafstand til bebyggelse negligeres. Dog kommer der en ny høringsrunde, hvor naboerne igen vil gøre deres yderste for at argumentere imod.

Alternativet havde hellere set, at Planklagenævnets afvisning var sket på grundlag af manglende åbenhed og manglende viden om forureningsforholdene – både den eksisterende forurening, som man ved findes i undergrunden og den potentielle fare for udslip af de yderst giftige væsker og stoffer, der indgår i produktionen. Sagen er, at det er yderst vanskeligt nøjagtigt at måle eller forudsige forureningens mulige skadelige effekter. Derfor kan man tilsyneladende slippe af sted med at ”vurdere”, at udvidelsen af Lundbecks aktiviteter ikke udgør nogen væsentlig forøget risiko. Planklagenævnet ser ikke anledning til at betvivle denne vurdering, men i Alternativet Odsherred vil vi insistere på at tage fat om nældens rod. En vag vurdering er ikke nok. De nødvendige undersøgelser, uanset hvor dyre de er, skal iværksættes for at få styr på problemets omfang, og alle nødvendige forholdsregler mod udslip og spredning af forurening skal iagttages – og det skal ske i fuld offentlighed.

Invitation til “Empowerment i beskæftigelsesindsatsen” 21.02.19 i Aksen, Asnæs
Alternativet Odsherred indbyder hermed alle implicerede og interesserede til en workshop, der sætter fokus på empowerment i beskæftigelsesindsatsen – hvordan udvikles det og hvilke perspektiver er der i det? Vi har tilsagn om inspirationsoplæg fra MF Torsten Gejl (beskæftigelses- og socialordfører for Alternativet), Dannie Cuber (jobrådgiver i empowerment-forsøget ’Kontanthjælp uden modkrav’, Kalundborg Kommune) og Peter Holst (24 års erfaring med ’Landsbypedellerne’ - beskæftigelse i lokalsamfund). Vi håber, at også du vil bidrage til laboratoriearbejdet med din viden og erfaring.

Ifølge den nys fremlagte beskæftigelsesplan 2019/20 for Odsherred Kommune, er det Center for Job og Ydelsers kerneopgave at medvirke til, ”at borgeren bruger sine ressourcer og har ansvar for eget liv. Vi samarbejder om positive forandringer for borgeren, virksomheden og lokalsamfundet”. Planen bygger blandt andet på indsatsen ”Flere Skal Med”, som er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og som indebærer, at ”borgeren inddrages i en empowerment-skabende tilgang”.

Der er altså allerede fokus på ”empowerment” i beskæftigelsesindsatsen i Odsherred – men hvad indebærer det mere konkret? Det handler om at inddrage den enkelte centralt i fremme og udvikling af egne livsvilkår, men hvordan inddrager man? Mon det forudsætter et paradigmeskifte i socialarbejdernes (og deres chefers) måde at arbejde på? Empowerment handler også om, at man på samfundsniveau skaber nye muligheder for, at de ledige kan bidrage positivt til samfundet, men hvordan løser vi det paradoks, at der stadig er et meget stort antal borgere ”udenfor” arbejdsmarkedet (ikke mindst i en landkommune som Odsherred) samtidig med, at der mangler hænder mange steder ikke mindst i lokalsamfundene? Vi vil på laboratoriet efterlyse visioner om at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, der inkluderer de evner og bidrag, borgeren kan tilbyde og mestre på et givet tidspunkt i deres liv, uden at straffe dem økonomisk.

Det er vores mål, at alle socialarbejdere og socialpolitisk interesserede går hjem både med ny inspiration til, hvad en empowerment-tilgang i beskæftigelsesindsatsen indebærer samt med en aftale om at fortsætte et tværgående samarbejde for at implementere de muligheder, man kan blive enige om. Vi indbyder alle socialarbejdere, fagforeninger, lokalsamfund, borgere ”udenfor”, politikere og andre socialpolitisk interesserede på tværs af alle partier.

Formen på laboratoriet bliver både oplæg og debat, men ligger endnu ikke fast. Vil du gerne være helt sikker på, at der bliver plads til dit indlæg om emnet ”empowerment i beskæftigelsesindsatsen”, bedes du af hensyn til planlægningen give os besked herom inden 7.1 2019. Du må ligeledes gerne meddele os, hvis du har tænkt at komme for at deltage i debatten uden på forhånd aftalt indlæg, da vi inden mødet vil sende materiale ud til de, der har tilmeldt sig. Du kan kontakte os på odsherred@alternativet.dk eller direkte til tovholder for arrangementet, Ivan Normann Andersen på mail ivannormann@gmail.com, mobil 61 26 17 45.

Grøn nytårshilsen
:green_heart:
Alternativet Odsherred