Dagsordenen til årsmøde den 12 juni

28.maj 2019

Kære medlem af Alternativet!

Her er så dagsordenen til Lokalforeningens årsmøde, som finder sted onsdag den 12. juni kl. 19.00 i Elværket.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetæller og referent
  • Bestyrelsens beretning for lokalforeningen
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Behandling af forslag fra medlemmerne
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Fra bestyrelsen genopstiller Kasper Johansen, Guillermo Rosas, Christina Petersen , Preben Haven og Dora Breck. Endvidere opstiller Karin Christensen og Bent Mariager.

Når vi mødes er både Europaparlamentsvalget og Folketingsvalget overstået, så måske kan vi slutte mødet af med en snak om, hvordan det gik og hvad fremtiden vil bringe.

Bestyrelsen glæder sig til at se rigtigt mange den 12. juni. Selvom du ikke fik meldt dig til, så kom bare alligevel!

Bedste hilsner,

Bestyrelsen

Alternativet, Lokalforeningen Frederikssund.