Dagsorden

Alternativet Assens

Bestyrelsesmøde den 11. december 2017 kl. 19.00 til ca. kl. 21.00 hos Jørgen Strødtvedt Nielsen, Hattebækvej 5, Jordløse, 5683 Haarby. Alle medlemmer er velkomne.

Dagsorden
Siden sidst – forpersonen.
Siden sidst – fra den øvrige bestyrelse.
Opfølgning på sidste møde.
De nye bestyrelsesmedlemmers rolle.
Medlemsundersøgelsen.
Politik kontra aktivisme, hvordan? (Michael)
Fokus på de unge, hvordan får vi dem engageret i politik?
Hjemmesider. Skal vi droppe dialog og medlemsmails med referater og dagsordner, og i stedet udelukkende bruge ”assens.alternativet.dk”. (Jørgen og Anders)
Hvis vi beslutter kun at bruge assens.alternativet.dk. skal vi have en snak om, hvordan siden fungerer.
Invitation fra Poul Poulsen til tættere samarbejde, hvad kan og vil vi med det? SF vil også gerne mødes med os i januar.
Partipenge (2800 kr. årligt, første gang januar 19) hvad med dem?
Eventuelt og næste møde