Dagsorden

Alternativet Assens
Bestyrelsesmøde den 12. september 2017 kl. 19.00 hos Anders Bech, Snaven 12, 5631 Ebberup. Alle medlemmer er velkomne.
Dagsorden

 1. Sidensidst–forpersonen.
 2. Sidensidst–fradenøvrigebestyrelse.
 3. Opfølgning på sidste møde.
 4. Forberedelse af årsmøde. Herunder bestyrelsens beretning.
 5. Udfyldning af kandidatliste. Se medsendte bilag.
 6. Hvem tager til hvilket vælgermøde?
 7. Michael vil have, at vi laver et vælgermøde om: Kommunen trækker beslutningen
  om pension så langt, at borgeren reelt bliver mere syg af forløbet.
 8. Annoncering i Fyens Stiftstidende.
 9. Er der andet, vi kan samarbejde med Fyens Stiftstidende om.
  10.Hvem skal vi pege på som borgmester? (Michael) 11.Eventuelt og næste møde.