Dagsorden til ordinært Årsmøde d. 12/11-2022

Kære Å’er i Storkreds Østjylland.

Hermed følger dagsordenen til det ordinære årsmøde, lørdag d. 12. november 2022 kl. 16 – 18, der foregår i vores lokaler på Vestergade 69 i Århus. Dette bliver også noget af de sidste, der kommer til at foregå, i de lokaler, der har været epicentret, for en energisk og målrettet valgkamp. Stor tak til alle vores folketingskandidater og frivillige, for en kæmpe indsats hele vejen.

VIGTIGT! Tilmelding til mødet foregår på AlleOs. Link: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4932

Der bliver også mulighed, for at deltage digitalt, link til Zoom møde vil blive udsendt på dagen, så hold øje med jeres mail, hvis i ønsker at deltage digitalt.

Dagsordenen er som følger:

1.) Valg af dirigent
2.) Valg af stemmetællere og referenter
3.) Bestyrelsens beretning for storkredsen
4.) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5.) Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogrådet.
6.) Behandling af forslag fra medlemmerne (bortfalder, da ingen forslag er modtaget)
7.) Valg til bestyrelsen
8.) Valg af revisor
9.) Eventuelt
Ad 4.) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Vi har desværre ikke været i stand til at få et regnskab færdigt, til fremsendelse med denne dagsorden. Dette skyldes til dels omstændigheder, der har været uden for bestyrelsens indflydelse. Vi måtte konstituere en ny kasser midt i valgkampen, og har haft en del udfordringer, med at få overblik over økonomien. På årsmødet vil der være en tilbundsgående redegørelse for regnskab og de udfordringer vi har haft i den forbindelse.

Ad 7.) Medlemmer der har indsendt opstillingsgrundlag rettidigt, vil få et par minutter, til at præsentere sig selv. Alle medlemmer har mulighed for at opstille som suppleant til bestyrelsen.
Karsten Fyhn
Juma Nellemann Kruse
Thomas F. Kortholm
Lissi Bagge
Martin Chemnitz Frederiksen
Mads Damgaard Mortensen

Vi håber at se en masse af jer til mødet.

På vegne af bestyrelsen.

Thomas Frederik Kortholm, Forperson