Dagsorden til opstillingsmøde Regionsrådsvalg 2017

Storkreds Fyn og Sydjylland - Kandidater til Region Syddanmark


Dagsorden for opstillingsmøde
onsdag den 29. marts 2017 kl. 18.30 – 21.00
på Højskolen Snoghøj, Højskolevej 9, 7000 Fredericia

Du skal have været medlem af Alternativet i 14 dage for at have stemmeret.

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af 3 stemmetællere
 3. Gennemgang og godkendelse af valgprocedure
  Følgende afstemningsprocedure foreslås:
  a) En kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer – inklusiv de blanke stemmer. Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives en stemme pr. kandidat.
  b) Der vælges en spidskandidat
  c) Der vælges en nomineret kandidat
  d) Der vælges en nomineret spidskandidat
 4. Præsentation af de anmeldte kandidater
 5. Godkendelse af kandidater
 6. Valg af nomineret/spidskandidat

Der er 8 medlemmer der har anmeldt deres kandidatur til regionsvalget.
Du kan finde kontaktoplysninger og præsentationer på nedenstående link.
Kontakt dem hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil vide mere om dem.

Link til præsentationer af kandidaterne (Tryk på navnet):

Andreas Lund Andersen
Gorm Dalgaard
Line Gessø
Hans-Jørgen Jagd
Ove Kjær Kristensen
Jan Kronborg
Heidi Hass Madsen
Birgitte Millung

De bedste hilsner
Storkreds Sydjylland og Storkreds Fyn