Dagsorden til opstillingsmøde for valg af kandidater til Regionsrådet i Region Midtjylland

Dagsorden til opstillingsmøde for valg af kandidater til Regionsrådet i Region Midtjylland.
Opstillingsmødet afholdes lørdag, den 9. september 2017. kl. 13:00.
Sted: Hovedbiblioteket Viborg, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg
Tilmeldingsfristen er d. 2. september på facebook eller mail: regionmidt.alternativet@gmail.com

Program og Dagsorden for opstillingsmødet lørdag den 9. september.
Dørene åbnes kl. 12:30

Kl. 13:00 Velkomst

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Introduktion til elektronisk afstemning

 4. Præsentationsrunde I (25 minutter)
  Hver aspirant præsenterer sig for opstillingsmødet (max 5 min.)

 5. Præsentationsrunde II (30 minutter)
  Hver aspirant faciliterer miniworkshops hvor deltagerne kan komme tæt på den enkelte aspirant. Deltagerne spørger og aspiranterne svarer. (5 workshops à 6 minutters varighed)

Pause – Storkredsene er vært for et beskedent arrangement.

 1. Elektronisk afstemning for de fremmødte. Kandidatudvalget indstiller, at alle 5 aspiranter vælges.

 2. Kandidatudvalget redegør for overvejelser om spidskandidatur

15:30 Elektronisk afstemning afsluttes og vi modtager resultatet telefonisk kort tid efter.

 1. Kort evaluering af elektronisk afstemning

Tak for i dag – Kom godt hjem.

Til valg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme per kandidat (§15. stk.4).

I kan lære mere om de 5 kandidataspiranter på deres AlleOs profiler:

Louisa Bisgaard
Karina Enggaard
Rasmus Foged
Børge Sommer
Ulf Torlyn

Kandidataspiranterne vil præsentere deres skriftlige opstillingsgrundlag samt personlige korte introduktionsvideoer samtidig med, at vi udsender link til at tilgå den elektroniske afstemning.

Vi glæder os til at se jer alle!

Mange gode sensommerhilsener
Det Fælles Kandidatudvalg
Simon, Carsten, Monike og Sandra