Dagsorden til Landsdækkende opstillingsmøde - og årsmøde i Storkreds Nordjylland

Landsdækkende opstillingsmøde 11:00-13:00 (mød op 10:30 og tjek ind)
Event: AlleOs // Alternativet

Dagsorden
10:30-11:00 Tjek ind
11:00-11:30 Fælles indledning med de øvrige storkredse online.
Valg af dirigent og referent
11:30-12:00 Præsentation og valg af kandidater til kommunalvalg og regionsvalg.
12:00-13:00 Præsentation og valg af kandidater til folketingsvalg.

Årsmøde 13:00-14:00, Medborgerhuset Aalborg
Link: https://meet.google.com/fgm-nbda-sro

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referenter
  3. Bestyrelsens beretning for storkredsen
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum, Dialogrådet.
  6. Behandling af forslag fra medlemmerne
  7. Valg til forperson
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt