Dagsorden til ekstraordinært opstillingsmøde og ordinært årsmøde d. 28/09-23

Kære Å’er i Storkreds Østjylland.

Hermed følger dagsordenen samt kandidat grundlag til årsmødet d. 28.9.2023 kl. 19.00 - 21.00.

Vi skal have valgt en ekstra EP 2024 kandidat, suppleant til HB samt naturligvis en bestyrelse. Der er link til de forskellige kandidatgrundlag i dagsordenen.

Link til zoom: Launch Meeting - Zoom

Vi håber at rigtigt mange af jer vil deltage i mødet.

Dagsordenen er som følger:
1.) Valg af dirigent
2.) Valg af stemmetællere og referenter
3.) Bestyrelsens beretning for storkredsen
4.) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Eftersendes
5.) Rapportering fra medlemmer af råd og udvalg: Politisk Forum og Dialogrådet.
6.) Behandling af forslag fra medlemmerne
Udgår da der ikke er indkommet forslag rettidigt, med 10 stillere.
7.) Valg af EP kandidat
Nilas Bay-Foged
8.) Valg af suppleant til HB
Astrid Carl
9.) Valg til bestyrelsen
Trine Aslaug Hansen
Astrid Carl
Lissi Bagge
Thomas Kortholm
Mads Damgaard Mortensen
Rasmus Rydahl (Bemærk Rasmus bor i Storkreds Sydjylland og er derfor ikke medlem i Storkreds Østjylland)
10.) Valg af revisor
11.) Eventuelt

Kærlig hilsen
Storkredsbestyrelsen

Hej,
Kan det passe, at det kun er online? Altså ikke noget fysisk fremmøde?
Det ville ellers være godt at se jer :slight_smile:
Mvh. Bjørn

1 Synes om