Dagsorden til ekstraordinært opstillingsmøde #2 27. sep 2022

Kære medlemmer i Storkreds Østjylland

Tirsdag d. 27. september kl. 20 - 21.30 på zoom afholder vi supplerende opstillingsmøde for at finde kandidater til folketingsvalget. Og vi er i den heldige situation, at gode aspiranter vælter ind. Så denne gang får I lov til at stemme på ikke mindre end 7 gode alternativister.

For en god ordens skyld skal I vide, at to af kandidaterne - Line Aaen og Sarah Roued Thomsen - ikke havde nået at indsende deres kandidatgrundlag indenfor fristen, da de først lige for lidt siden besluttede sig for at opstille. Vi har dog nået at afholde kandidatsamtaler med alle, og vi vælger også at lade dem opstille med det forbehold, at hvis nogen på opstillingsmødet eller efterfølgende ved at læse referatet af mødet protesterer må de to aspiranter vente med at blive fuldgyldigt valgt til når valget er udskrevet. Det håber vi dog ikke bliver nødvendigt, da vi her og nu har brug for at sætte alle sejl.

Vi glæder os til at se jer alle på Zoom. Dagsordenen kan I se herunder.

Dagsorden:

  • Velkommen
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent og stemmetæller
  • Præsentation af kandidater (2 min pr. person, hvor man fortæller om det man er mest passioneret optaget af som kandidat)
  • Spørgsmål til kandidaterne
  • Valghandling
  • Valgresultat
  • Prioriteringsafstemning om opstillingsliste
  • Tak for i dag

I kan læse om kandidaterne her:

Berit Naomi Skjernaa
Carsten Borup som også har en video.
Helle Wium som også har en video.
Line Aaen
Sarah Roued Thomsen
Thomas Due Nielsen
Thor Clasen Jonasen

Link til mødet:

Med grønne hilsner

Kandidatudvalget v/ Rasmus Rydahl og Trine Aslaug Hansen

1 Like